fbpx
skip to Main Content

Internasjonal solidaritet

HANDEL:

Dette ser vi fører til en økning av det klasselaget som kalles for prekariatet. Prekariatet er dem som ikke får fulltidsstillinger, og derfor jobber deltid og vikariat. Gjerne flere vikariat på en gang. Ved å jobbe mye i perioder gjør man et forsøk på å gradere seg mot arbeidsløse tider i etterkant.

I et konkurranseutsatt land er det ikke rom for velferdsytelser i den grad vi er vant med i Norge. Veldig mange av dem vil være forbeholdt det private markedet om vi inngår i noen dagsaktuelle frihandelsavtaler. Dette påvirker ansettelsesforholdene, hvor det vil bli mye mer bruk av midlertidige ansettelser. Inkludert dem som arbeider i offentlig sektor.

Sett i lys av hvordan frihandel påvirker arbeidslivet, forstår vi også at de driver med fagforenings knusing. Full ansettelse er en rettighet som fører med seg mange andre rettigheter. Dette er nok mye av grunnen til at frihandelsavtaler tar seg i bruk av midlertidige stillinger.

Internasjonal solidaritet opprettholdes best ved at hvert land har mest makt over seg selv, fremfor å ha makt over andre. Derfor vet vi at arbeidsmiljøloven (aml) i dag er et internasjonalt uttrykk for solidaritet med prekariater og underklassen i alle land.

Det er viktig at folket står samlet omkring de rettighetene de har. Om vi forstod hvor mye hver eneste lille regulering for å styrke arbeideres rettigheter har kostet fagforeningsfolk, så ville vi absolutt holdt disse høyere i hevd. Disse rettighetene, som har kommet gjennom arbeidsl ivsreguleringer, er hva som virkelig er vår arveskatt.

Kristoffer Andersen leder i Rødt Arendal og Grimstad

Back To Top