fbpx
skip to Main Content

Vi støtter havnearbeidernes kamp

POLITIKK:

Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø har blitt arrestert som kriminelle av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Holship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre.

Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med organiserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transportarbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området.

Det tyrkiske selskapet Yilport har fra 1. februar i år overtatt driften av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med «egne ansatte» og sjøfolk, og resultatet blir sosial dumping.

Kampen til havnearbeiderne foregår nå i fem havner, og flere er allerede under press. Arbeidsgivernes offensiv må stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet fagbevegelse. Havnearbeidernes kamper må vinnes, og vi oppfordrer alle deler av fagbevegelsen til å støtte og delta aktivt i solidaritet med havnearbeiderne.

Uttalelse fra

Fagforbundets

fylkesmøte i Aust Agder

Back To Top