fbpx
skip to Main Content

Arendal kapell

POLITIKK:

Uten utsmykkingen ville kapellet bli helt ordinært. Jeg lurer bare på hvorfor? De vil ha et trosnøytralt kapell. Det ordet er egentlig bare tull. Ingen er trosnøytrale. Det å hevde at de ikke tror, er også en religion. Men hvis de ikke tror, hvorfor er det da så viktig å bruke et kristent kapell? De kan jo da leie et grendehus/ forsamlingshus eller lignende, å bruke sin egen utsmykking. Det er helt greit.

Jeg hadde gjerne gått i begravelse til en human-etiker, jøde, kristen eller muslim i et grendehus. Jeg spør ikke om religionen til vedkommende, når jeg går i begravelse. Jeg går for å hedre avdøde. Enhver får ha sin religion i fred. Den ene religionen er ikke noe bedre enn den andre, bare de oppfører seg. Enhver er salig i sin tro. Men, man behøver ikke å ødelegge for hverandre. Jeg skjønner ikke hvorfor Human-Etisk Forbund har gjort Kirken til sin hovedfiende. Det sies hele tiden at vi må ta hensyn til minorittene. Ja, selvsagt skal vi det, men bør ikke også minorittene ta hensyn til oss som er i flertall? Det bør gå begge veier. Hvis minoritetene kommer med noe som vi synes er noe tull, så må det være legitimt å si ifra. Går det ikke an å leve i fred med hverandre, uten å rive ned det bestående.

Nå får politikerne slutte å være feige. De bør nå tone flagg og kalle en spade for en spade. Hvis de nå gir etter, hva vil så skje. Det er ikke bare i Arendal det finnes humanetikere. Hva med alle kirkebyggene og kapellene i resten av Arendal, hvor det foregår begravelser? Skal man fjerne alle symboler der også?

La meg til slutt si at jeg ikke er noen spesiell kristen person. Når tror jeg at det er slik med de fleste Human-Etikerne, som det er med oss som tilhører statskirken. Nemlig at vi ikke tar det så alvorlig, ofte er det noe lederne står for. Vær klar over at det fleste større konflikter skyldes maktglade religiøse ledere og politikkere.

Jan Gundersen Nyli

Back To Top