fbpx
skip to Main Content

Kommunen – din beste venn?

POLITIKK:

Fellesskapsløsningene, velferdsordningene og arbeidslivet er under press. Med flere rødgrønne kommuner etter valget kan vi stoppe den negative utviklinga.

Regjeringen har bestemt at det skal bli lettere å ansette folk i midlertidige stillinger. Denne regjeringen har også bestemt at flest mulig kommuner skal slå seg sammen, uten å vite om det er best og uten å spørre innbyggerne. Du kan stoppe disse sakene ved å stemme på partier i din kommune som vil satse på hele og faste stillinger og som vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåing. Bruker du stemmeretten får du være med å bestemme.

God økonomi er avgjørende for at kommunene kan tilby innbyggerne gode og nødvendige velferdstjenester. Hvis du synes at eldre hjelpetrengende fortjener bedre pleie og omsorg, må kommunen ha økonomi til å ansette nok helsepersonell på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Hvis du synes at kommunene skal sørge for bedre oppvekstvilkår for barna dine, må kommunen ha god nok økonomi til å bygge og vedlikeholde skoler, barnehager, kulturhus og idrettsanlegg. For at din kommune skal bli best mulig, må du stemme på partier som sørger for at kommunene ikke sultefores.

En klok ordfører har sagt at det ikke er hunden, men kommunen som er menneskets beste venn.

De beste velferdstjenestene får vi dersom kommunene driver dem sjøl og ikke setter dem ut på anbud. Det er både billigst, best og mest effektivt. Vi mener også at det er tryggest, både for innbyggere og ansatte i kommunene. Innbyggerne kan være sikre på at skattepengene deres brukes til bedre velferd og ikke går til de store, kommersielle selskapene som skal tjene penger på barnehager og sykehjem, barnevernstjenester og søppeltømming.

Allerede fra 1. juli kan du forhåndsstemme. Det er viktig at du bruker stemmeretten, fordi kommuneog fylkestingsvalget handler om din kommune, din hverdag og ditt arbeidsliv. Spør politikerne i din kommune om hvordan de stiller seg til disse viktige spørsmålene.

Fagforbundet oppfordrer deg til å stemme på politikere som vil ha det du mener er en god kommune og et trygt arbeidsliv.

Doris Standal Fylkesleder Fagforbundet Aust-Agder

 

Back To Top