fbpx
skip to Main Content

Flere lærere!

POLITIKK:

Skal skolen bli enda bedre, er det viktigere med flere lærere enn flere timer!

Forskning viser at økt lærertett het er spesielt viktig på de laveste klassetrinnene, og at det er spesielt gunstig for elever som er faglig svake. Dette er et treffsikkert virkemiddel for å hjelpe de elevene som har behov for det, og hindre frafall på et senere tidspunkt. I FOU-rapporten «Spesialundervisning – drivere og dilemma» Rapport IRIS – 2012/017 publisert av KS, er en av konklusjonene at lavere lærertetthet gir mindre tilpasset opplæring. Rapporten konkluderer også med at muligheten til mer fleksibel organisering av den ordinære undervisningen er en nødvendig forutsetning for å lykkes med å redusere behovet for spesialundervisning.

I statsbudsjettet for 2015 fikk KrF gjennomslag for 200 millioner (som halvårsvirkning i 2015) til økt lærertetthet i 1-4. trinn i grunnskolen, Arendal kommune er en av 100 kommuner som fikk nyte godt av dette. Dette er en forsiktig start, som må forsterkes i årene som kommer.

Terje Eikin

Ordførerkandidat KrF

Back To Top