fbpx
Annonse:

Avklaringer rundt skjenketider

POLITIKK:

Det blir mer naturlig gjennomstrømning til og fra byen, kortere køer og dermed lettere for taxinæringen å frakte folk hjem.

At folk blir værende i byen fører til færre nachspiel og mindre husbråk rundt om i kommunen.

Det er i tillegg bedre kontroll og mer sikkerhet i sentrum, enn på private husfester. Derfor ønsker Fremskrittspartiet at utesteder i byen skal kunne ha åpent en time lengre.

Da Bystyret valgte å redusere skjenketidene til klokka 02.00 tilbake i 2009, var Fremskrittspartiet det eneste partiet som argumenterte mot dette. Vi har ved flere anledninger fremsatt ønske om å omgjøre på dette, sist nå i vår.

Jeg leser med forundring i avisa at leder av Arendal Høyre argumenterer for lengre skjenketider i Arendal sentrum og vi blir fortalt at dette er Høyres politikk. Høyres store utfordring i denne perioden har vært at de sjeldent er enige om hva som er Høyres politikk.

Som i så mange andre saker, viser avstemning i Bystyret at Høyre er splittet også i dette spørsmålet. Da Formannskapet behandlet saken stemte samtlige av Høyres representanter i mot utvidet skjenketid. Da saken kom opp til Bystyret, stemte Ordfører Einar Halvorsen, Høyres gruppeleder Peder Syrdalen og to andre høyrepresentanter i mot utvidede skjenketider.

Det var etter forespørsel fra FrP at Ordføreren fremmet saken for Bystyret, og vi forventer da at Ordfører legger dette frem på en skikkelig måte. Ordføreren hadde ikke avklart med administrasjonen om formaliteter i forkant, og under bystyredebatten tok Rådmannen ordet og fortalte at dette måtte behandles som en forskriftsendring – noe det ikke var lagt opp til. På grunn av saksbehandlingsfeil av Høyreordføreren, og på grunn av intern uenighet i høyregruppa, ble det ikke vedtatt utvidede skjenketider i Arendal sentrum denne sommeren.

Åshild Bruun-Gundersen

2. kandidat

Arendal FrP