fbpx
skip to Main Content

Tvungen eller ikke tvungen kommunesammenslåing?

KOMMUNEREFORM:

Resultatene bør være alarmerende lesning for alle som er opptatt av at både Arendal og hele østre Agder skal være et godt område å bo og leve i.

Arendal har falt 15 plasser på barometeret, til 93. plass. Med unntak av universitetsbyen Grimstad, er våre nabokommuner enda dårligere stilt med plasseringer rundt midten av 200-tallet.

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO, peker på at mye av utviklingen skyldes at vår region ikke har sterke nok enheter som samlet kan utgjøre en kraft i kampen om arbeidsplasser og kompetanse.


Her ligger kjernen
i den debatten og det arbeidet som er foran oss som politikere i de ulike kommuneog bystyrene. Å ha øye for hvordan vi kan skape kommuner som ikke bare leverer gode kommunale tjenester, men også kan være av en slik størrelse at vi bidrar til å skape solide og attraktive arbeidsplasser for næringslivet.

Arendal kommune er så stor at vi kan klare å levere gode kommunale tjenester, men vil tape kampen om næringslivets gunst i konkurranse med sterkere regioner. Slik taper vi også kampen om viktige skatteinntekter, som er fundamentet i vår kommunale finansiering. Ikke minst har vi et ansvar, som den største kommunen i området, til å invitere de andre kommunene inn i dette spennende arbeidet, slik at vi sammen kan løfte hele regionen.

Derfor ser Venstre med bekymring på at Arbeiderpartiet nå synes å legge mindre tyngde bak en reform som ideelt sett skal baseres på frivillighet, men hvor man samtidig må være modige nok til å tørre å si at kommuner i ytterste konsekvens kan slås sammen med tvang. Hvis sammenslåing er ønsket av en gruppe kommuner i en region, men en kommune stritter imot og dermed hindrer etablering av en større og bærekraftig kommune, er det ikke riktig at den kommunen skal ha vetorett.

Arendal Venstre ser også med bekymring på Arbeiderpartiets holdning lokalt, hvor man har gitt uttrykk for at Arendal ikke skal ta lederskap i en slik prosess. Heller ikke Arendal Høyre har brukt sin posisjon til tydelig å fremheve Arendal som drivkraften i en slik reform. Da kommunereformen var oppe til behandling i bystyret i vår, var det Venstre som fremmet forslaget om at Arendal skal sette seg i førersetet, til beste for hele regionen. Dette lederskapet vil Venstre fortsette å ta også etter valget og vi etterlyser at H, Ap og alle andre partier som ønsker denne viktige reformen, hjelper oss, innbyggerne og næringslivet i dette arbeidet.

Pål Koren Pedersen Ordførerkandidat, Arendal Venstre

Cathrine Høyesen Hall 2. kandidat, Arendal Venstre

Jan Kløvstad 2. kandidat, Aust-Agder Venstre

Back To Top