fbpx
skip to Main Content

Lese, skrive- og regnegaranti i alle Arbeiderpartistyrte kommuner

POLITIKK:

Vi skal vekk fra «vente å se» og «det ordner seg nok»holdninger. Vi må gå raskere frem. Det holder ikke å sette inn tiltak mot manglende lese-, skrive og regneferdigheter i 4., 6., eller 8. klasse. I 2. klasse skal dette være avklart.

Dette er en meget spenstig garanti, så spenstig at jeg personlig blir ydmyk når det gjelder hva vi politikere må levere i Arendalskolen. For dette er ikke kun en garanti for lærerne, ikke minst krever dette mye av oss politikere. Det er da kanskje ikke så rart at Fremskrittpartiets Anders Kylland mener at dette må være valgflesk. For hva skal han ellers si i møte med et slikt spennende perspektiv. Vel Anders, der tar du feil. Dette er ramme alvor, spesielt for de barna som ikke får tilstrekkelig hjelp tidlig nok. Og dette er Arbeiderpartiets politikk; Vi ønsker en skole som har tid til å se og hjelpe alle barn tidlig og før problemene får utvikle seg. Høyres ordførerkandidat, Geir Fredrik Sissener, mener tidlig innsats også er noe Høyre har i sitt program. Bare så synd at Høyres politikk i praksis har medført at vi har måtte kutte over 30 årsverk i Arendalsskolen siste året. Det gir i praksis for lite ressurser til tidlig innsats. Uansett er det fint Høyre har tidlig innsats i programmet, så får vi kanskje deres støtte i gjennomføringen av garantien.

Hva er det så Arbeiderpartiet vil? Jo, vi vil intensivere arbeidet med tidlig innsats i kommunevalgperioden 2015-2019 gjennom følgende tre grep:

Innføre en lese-, skriveog regnegaranti. Garantien skal sikre at elevene har gode nok ferdigheter etter 2 trinn. De som sliter med å nå dette målet skal gis tilrettelagt undervisning som gir dem gode nok kunnskaper til fortsatt skolegang. Det er lærers vurdering som skal avgjøre om en elev innehar de nødvendige ferdigheter eller ikke. Ikke mer testing!

Ansette flere lærere og innføre norm for lærertetthet. Stadig flere elever får undervisning i store klasser. Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere og øke lærertettheten. Vi har i vårt alternative budsjett for 2016 lagt inn flere penger til lærere og vil ved regjeringsmakt i 2017 innføre en norm for lærertetthet spesielt rettet inn mot de laveste klassetrinnene. Vi vil fra første stund prioritere dette i kommunen. Flere lærere per elev sikrer at alle elever blir sett og fulgt opp. Hver enkelt skal få opplæring tilpasset den enkeltes utfordringer.

Bedre tidsbruk for lærerne. For mye av lærerens tidsbruk går til oppgaver som ikke handler om læring. Arbeiderpartiet vil i alle Arbeiderpartistyrte kommuner gå gjennom alle tidstyver i lærerens hverdag og arbeide for at de kan konsentrere seg om det viktigste – nemlig å lære. Vi vil redusere krav om dokumentasjon, rapportering og kontroll i våre kommuner og frigjøre tid til læreren gjennom å ansette medarbeidere i viktige støttefunksjoner som for eksempel skolehelsesøster.

De lærere vi har vært i kontakt med mener dette er en gjennomførbar satsing. Men den vil kreve sterk prioritering ved at grunnbemanningen i barneskolen må økes. Det ble også pekt på behov for veiledning og opplæring av lærerne i leseog skrive problemer, noe som betyr at kommunen må ha tilstrekkelig kompetanse på dysleksi, men også kompetanse om sosiale problemers betydning for læring. Det pekes videre på behov for utvikling av ei verktøykasse for lærerne til bruk i deres arbeid.

Noe av dette er vi avhengig av å være i regjering for å innføre fullt ut, men deler av tiltakene går Arendal Arbeiderparti til valg på i 2015. Når det gjelder barns fremtid har vi rett og slett ikke tid til å vente. Godt valg!

Nina Jentoft varaordførerkandidat AP

 

Back To Top