fbpx
skip to Main Content
VALG

Breddeidretten i Arendal er viktig!

POLITIKK:

Her drives det mye viktig frivillig arbeid som bidrar til kommunens forebyggende virksomhet for barn og unge. Breddeidretten bidrar til idrettsglede blant de mange tusen jentene og guttene i alle aldre som gleder seg til å starte høstens treninger i sin idrett, enten det er turn, håndball, fotball, skøyter eller andre flotte idretter. Denne aktiviteten er en viktig del av barns vekst og motoriske utvikling.

Det er i dag slik at kommunen tilbyr idrettslagene rundt 60 % av det de har meldt inn av behov for ønsket halltid, og dette er for dårlig. Fysisk aktivitet og idrett forebygger en rekke sykdommer samtidig som det er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser for mennesker i alle aldre.

Muligheten til å drive med fysisk aktivitet og idrett må også ses i sammenheng med Arendal kommunes levekårsutfordringer. Det å få aktivisert barn og unge fysisk er en viktig forebyggende faktor, men det gir også store sosiale gevinster både for barna og familiene deres. Idrettsarenaen er et møtested hvor kontakter knyttes og man som foresatt kan utvide sitt sosiale nettverk. Det at foresatte blir kjent med hverandre, holder kontakten og kan ha et øye for også andres barn, har mye å si for oppvekstmiljøet rundt barn og unge.

Et visdomsord sier «It takes a village to raise a child!»

Arendal Arbeiderparti ønsker derfor å videreføre ordningen med gratis hallog baneleie i kommunale anlegg. Arendal Arbeiderparti vil også jobbe videre for god kapasitet i kommunens haller og treningsanlegg, slik at kommunens barn og unge får vært aktive og at breddeidretten kan fortsette å blomstre.

Cathrine Krogstad Hansen,

listekandidat for Arendal Arbeiderparti

Back To Top