fbpx
skip to Main Content

Høyre og Fremskrittspartiet i Arendal

POLITIKK:

Samtidig har Venstre og KrF vært gode samarbeidspartnere som har tilført regjeringen viktige verdier. Dette samarbeidet synes også å kunne bli et viktig utgangspunkt for utøvelse av kommunepolitikken i Norge.

Etter kommunevalget i 2011 dannet Høyre, FrP og KrF posisjonen i Arendal. Som kjent ble det endringer i denne i 2013, og posisjonen ble bestående av Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet. Bruddet skyldtes uenighet rundt kommunens budsjett. Jeg skal ikke starte noen diskusjon rundt dette spørsmålet, men heller peke på den nærhet som er naturlig mellom de borgerlige partiene i Arendal.

Etter endringene i posisjonen har Høyre og FrP hakket litt på hverandre i Bystyret. Dette har nok mest skyldtes at vi ikke har hatt noen felles gjennomgang av de konkrete sakene. Høyre har hatt et meget godt samarbeid med de tre andre partiene, mens FrP har kunnet stå litt friere i sine avstemninger.

Arendal Høyre ønsker et nært samarbeid med hele den borgerlige siden i Bystyret, inklusive PP og MDG. Meningsmålinger knyttet til kommunevalget viser at den borgerlige siden står sterkt i kommune-Norge. Slik er det også i Arendal. Alle de borgerlige partiene har i år meget gode kandidatlister. Det er derfor viktig å få til gode samarbeidsformer som sikrer at alt det gode som er vedtatt i Arendal i inneværende periode blir videreført.

De borgerlige partiene er samstemte på at enkeltmennesket skal ha en klar råderett over egen eiendom dersom dette ikke går ut over andre. Dette har vi spesielt sett i behandlingen av saker i Planutvalget i Arendal. Her har Høyre, FrP, Venstre og KrF stått sammen i mange saker, selv om det har vært nyanser i tilnærmingene. De forskjellene som har vært har bare satt et ekstra fokus på å sikre natur, miljø, fellesområder osv. Regjeringen jobber nå også i samarbeid med støttepartiene for å forenkle planprosessene i kommunene ved å foreslå enklere behandling som vil gjøre det raskere og enklere å bygge.

I denne valgkampen synes det også som om alle de borgerlige partiene støtter opp om de moderne tiltakene som regjeringen har iverksatt, med endringer av kommune-Norge, raskere veibygging, enklere saksbehandling, bedre betingelser for fastlandsnæring osv. Dette i motsetning til Arbeiderpartiet som mener alt bør være ved det gamle.

Arendal Høyre og de andre partiene i posisjonen samarbeider meget godt. Samtidig er det ingen tvil om at Høyre og FrP tenker mye likt i enkeltsaker. Fremskrittspartiet skal ha ros for at de er meget prinsippfaste ut fra egen ideologi. Samtidig er det viktig å samles om felles løsninger. Jeg tror alle de borgerlige partiene i Arendal har interesse av dette. Alle partiene har meget dyktige ordførerkandidater; Geir F. Sissener (H), Anders Kylland (FrP), Terje Eikin (KrF) og Pål Koren Pedersen (V), samt Olav Reiersølmoen (PP) og Magrete Breivik (MDG). Videre har partiene en rekke dyktige kandidater på nominasjonslistene. Arendal Høyre er åpne for et bredt samarbeid til beste for innbyggerne.

Roar Gundersen Leder Arendal Høyre

Back To Top