fbpx
Annonse:
C6921ad907babaf7a4f9bee4cbe43940.jpg

Midlertidige stillinger gir på sikt flere i fast jobb

POLITIKK:

For en del arbeidstakere som mangler jobberfaring står ikke valget mellom fast jobb og midlertidig ansettelse. Det står mellom midlertidig jobb og ingen jobb. For å hjelpe flere ut i fast jobb har regjeringen foreslått forenklinger i arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen, men det skal bli lettere å ansette midlertidig.

Noen argumenterer – feilaktig – at midlertidig ansettelse ikke hjelper flere ut i fast arbeid. Heldigvis har vi en rekke forskningsrapporter som viser at dette hjelper. Statistisk sentralbyrå har i rapporten «Midlertidige stillinger – et springbrett til permanente stillinger?» vist at det hjelper.

Institutt for samfunnsforskning har i rapporten «Midlertidig ansettelse – karrierestige eller jobbfelle?» vist at det hjelper. Til og med FAFO, som ellers pleier å skrive rapporter i tråd med hva fagbevegelsen ser seg tjent med, har i flere rapporter vist at det hjelper. Fremskrittspartiet skal gi pusterom for norske arbeidstakere. Det medfører at arbeideren skal få bestemme over sin egen arbeidsplass, ikke staten. Rettighetene for dem som allerede er i fast jobb skal selvfølgelig bevares, men vi skal også skape muligheter for dem som ikke er så heldige. Terskelen for å komme seg inn i arbeidslivet må senkes, og det oppnår vi ved å ha en arbeidslovgivning som er til for å gjøre livet godt for arbeidere, ikke for å tilfredsstille fagbevegelsens politiske meninger.

For dem som ikke har lang jobberfaring, som ungdom, mennesker med nedsatt arbeidsevne eller innvandrere, er det ikke bare å velge og vrake i faste stillinger. For de som ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet står ikke valget mellom midlertidig eller fast ansettelse, men mellom midlertidig ansettelse eller ingen ansettelse i det hele tatt.

Listen over rapporter er lengre, men det viktige her er at bred forskning viser at det hjelper. Mange som får en mulighet gjennom midlertidige stillinger hjelpes til å få fast jobb.

Erlend Wiborgw

Fremskrittspartiet Stortingets arbeids- og sosialkomite