fbpx
Annonse:

Et rettferdig barnevern

OMSORG:

Det er vanskelig å ta stilling til hver enkelt sak vi får fortalt men en ting har vi alltid vært sikre på: Vi er nødt til å styrke rettssikkerheten til barn og familier som kommer i kontakt med barnevernet. Vilkårlig behandling og dobbeltroller skal ikke forekomme.

Med FrP ved roret har barnevern vært en av årets store prioriteringer, og det er tydelig. For å ivareta barn og familiers rettigheter er det tatt flere grep. Fylkesnemndene er under evaluer ing, og det innføres krav til egenerklæring for sakkyndige for å sikre trygg saksbehandling og hindre inhabilitet.

Vi sikrer at alle barn blir ivaretatt ved å forskriftsfeste barns rett til styrket medvirkning og en egenvalgt tillitsperson. For å hindre grove lovbrudd har vi foreslått å innføre autorisasjon for barnevernsansatte, og mener ansatte som handler i strid med lovverket bør kunne miste denne autorisasjonen.

På denne måten sikrer vi at ansatte i barnevernet er kompetente og kunnskapsrike personer.

Fremskrittspartiet har som mål at barn og deres foreldre får tidlig hjelp, slik at de kan holde sammen. Der barn må flyttes ut av hjemmet grunnet omsorgssvikt, er målet at familien gjenforenes ved god hjelp og veiledning. Derfor styrker vi oppfølgingen av foreldre som har barn plassert i barnevernet. Som samfunn har vi et felles ansvar for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst. Det er ikke plass til vilkårlighet.

Morten Stordalen

Fremskrittspartiet Stortingsrepresentant