fbpx
skip to Main Content

Hytteavfallet ditt blir gjenvunnet

POLITIKK:

Både kommuner og private næringsaktører står fritt til å velge den mest ressurs effektive løsningen for innsamling.

Noen velger å sortere ut noen typer avfall – for eksempel papir, plast, glass, metall, matavfall eller restavfall. Andre velger å ha en avfallsbeholder til hver avfallstype, mens andre igjen velger ulike farger på posene som legges i samme beholder, og som sorteres sentralt. Løsningen som velges lokalt avhenger av innbygger tetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander, næringsgrunnlag og klimatiske forhold m.m.

Derfor vil mange oppleve at det er ulike ordninger der de bor fast og der de ferierer. Uansett om du sorterer hjemme eller på hytta, sørger kommunene for at avfallet ditt gjenvinnes – enten i form av materialgjenvinning, produksjon av biogass eller til varme og energi.

Farlig avfall på hytta?

Kommunen skal ha ordninger for mottak av mindre mengder med farlig avfall fra både husholdninger, hytter og mindre virksomheter. Selv om du ikke er fastboende, kan dette avfallet leveres på gjenvinningsstasjoner.

Avfallshåndtering i Norge

Norske kommuner har plikt til å samle inn husholdningsavfall i sine områder. Avfall fra hytter regnes som «husholdningsavfall», og kommunene skal derfor sørge for at også hyttefolkets avfall blir hentet.

Avfall som hverken kommer fra husholdninger eller hytter er «næringsavfall», dette gjelder også avfall fra campingplasser og båthavner. Kommunene har i utgangspunktet ingen plikt til å hente dette avfallet, derfor må næringsaktørene selv sørge for egne innsamlingsordninger i samarbeid med firmaer som leverer avfallstjenester i området.

Kristine von Hannorådgiver i KS Bedrift

Back To Top