fbpx
skip to Main Content

Sentraliseringens bakside

DISTRIKTSPOLITIKK:

Det er ikke småtteri som de største byregionene planlegger. Osloregionen planlegger å vokse med nærmere en halv million.

Om noen år går togene mellom Skien, Lillehammer og Halden i 250 kilometer i timen og utgjør en slags Osloregion. Noe av kraften bak sentraliseringen ligger i den økonomiske tenkningen. Effektiviteten går opp. Kostnadene går ned. Selv om noe går gal vei er disse to sterke nok til å drive summen opp. At du må bruke mer tid til og fra arbeidet må du ta på din egen kappe. Dette er din private kostnad. Et mer menneskelig samfunn med verdier som ligger i mellommenneskelige relasjoner kommer ikke med.

Det er stor enighet om at vi må få noe av veksten også i landet for øvrig. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og kanskje Tromsø. Opptil flere hundrede tusen flere innbyggere planlegger noen av disse byene og omkringliggende regioner å vokse med. Dette følges opp i statlige planer. Ny regjering lover å få fart på disse planene. Ingen liker å antyde hvor alle disse menneskene skal komme fra. Men at vi snakker om stagnasjon andre steder og fraflytting, forstår de fleste av oss. Regionforstørring i de største byene for å bli et alternativ til Osloregionen, går igjen i statlige plandokumenter som i den nasjonale veiplanen. Denne politikken bør vi i Arendal være våken for. I de større byene er det bare regionforstørring som kan ødelegge en naboregion. At naboregionen blir en utkant i den større regionen som vokser for å være et alternativ til Osloregionen.

Her i Arendal har vi merket sentraliseringen ved at stadig flere må pendle til Kristiansand. I dag pendler omkring tre ganger så mange til Kristiansand som i år 2000. Arendal skal være flinke for å klare å motstå denne utviklingen som nærmest er naturgitt. Gullknapp flyplass. Firefelts vei mot Tvedestrand. Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er infrastruktur som skaper optimisme. Det samme gjør gavene som Arendal sykehus får. Sykehuset er også en del av vår infrastruktur.

Hvorfor bruke ord som infrastruktur? I farten dukker det ikke opp noe bedre ord. Infrastruktur har med hva folk er villige til å betale for huset ditt. Vil du selge ditt hus i Arendal ville du kanskje fått det dobbelte om det lå i Kristiansand. Det er viktig at våre folkevalgte bidrar og legger forholdene til rette som det heter når private kommer med en håndsrekning.

Vi nevner Gullknapp en gang til og det å ta vare på våre verdier.

Arne Sauar Birkenlund

Back To Top