fbpx
skip to Main Content

Rettelse

Arendals Tidende skrev i sin leder 11.07.14 at promillegrensen for å føre fritidsbåter over 15 meter er 0,8. Det medfører ikke riktighet. Arendals Tidende har forstått det som om en allerede vedtatt lov, kun var et forslag. 

Lovteksten lyder som følger:

For fritidsbåter over 15 meter, kommer lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten («sjøloven») §143 til anvendelse, og med dette en skjerpet promillegrense på 0,2. Sjøloven § 143 første ledd lyder som følger:

«Ingen må føre eller forsøke å føre skip som har en største lengde på 15 meter

eller mer,

alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet,

eller

med en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft,

eller

3. under påvirkning av et annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol.

Back To Top