fbpx
skip to Main Content

Sett tidstyvene bak lås og slå

POLITIKK:

Hver dag møter vi alle på tidstyver som stjeler tid fra oss som vi kunne brukt på noe annet. Med jevne mellomrom er det nødvendig med en real opprydning i unødvendige byråkratiske systemer, og det er regjeringen nå i gang med. Blant annet digitaliseres nå tinglysningen slik at man slipper å innregistrere 16 millioner papirark hvert eneste år. Vi er allerede i gang med å digitalisere mange av de 125 millioner brev som går via sneglepost fra det offentlige og hjem til deg eller din arbeidsplass. Andre omfattende forenklinger i Planog bygningsloven er allerede varslet.

I møte med NAV så man hvordan saksbehandlere plotter inn papirsøknader på data, og nå digitaliseres Husbankens søknadssystem for bostøtte og startlån så heltene som jobber i NAV får 50 000 frigjorte timer i året som kan brukes på andre oppgaver.

Også på andre arenaer der innbygger møter det offentlige finnes flere tidstyver som legger beslag på den tiden hver og en av oss har til rådighet. Stortinget, moderniseringsdepartementet og statsråden trenger å få høre om disse for å gjøre noe med det.

For det er ikke slik at det er politikere som vet best hva som irriterer mest. Landet bygges nedenfra. Våre lokalsamfunn er noe av det beste ved landet vårt. Det er ute i bedriftene, i skolen, og i hverdagslivet at folk kjenner på hva som er unødvendig og tidkrevende.

Derfor er dette en idédugnad. De siste månedene har Høyre fått utallige innspill på mail, Facebook og i møte med velgere. Innspillene kommer fra lærere, brannmenn, helsesøstre og andre som i sitt daglige arbeid opplever hindringer som gjør at de ikke får brukt tiden sin på de viktigste oppgavene.

Effektivisering, fornying og modernisering gir bedre tjenester for innbyggerne, og her kan vi sammen finne ut av hvordan hverdagen skal bli enklere for oss alle. De beste løsningene er de vi skaper sammen.

Mudassar Kapur

Stortingsrepresentant, Høyre

Back To Top