fbpx
Annonse:
1fea84b6f5c839d004f9312b4646bece.jpg

Regjeringen investerer mer!

POLITIKK:

Har ikke Støre fått med seg at H/FrP regjeringen allerede investerer mer i skole, mer i sykehus og eldreomsorg og mer i kollektivtrafikk enn det den rødgrønne regjering la opp til i sitt budsjettforslag for 2014?

Fremskrittspartiet er opptatt av at det skal investeres mer i prosjekter som samfunnet kan høste goder av i fremtiden. Dette gjør regjeringen. Det er satt i gang tidenes satsing på jernbane, faktisk 600 millioner mer enn den forrige regjeringen la opp til i sitt statsbudsjett for 2014. Det er lagt inn store ressurser til målrettet satsing på kompetanse og utvikling for lærere. Sykehusenes økonomi har fått et betydelig løft under H/FrP regjeringen, samtidig med at helsereformen for fritt behandlingsvalg er lagt fram, noe som skal redusere de altfor lange helsekøene.

Et viktig moment, som Støre glemmer, er at skattelettelser er en investering for fremtiden. Lavere skatt på arbeid og verdier i selskaper bidrar til vekst. Skal vi holde vekstkraften i Norge også i fremtiden, så må det legges til rette for investeringer i næringslivet.

Formueskatten rammer i hovedsak eldre mennesker husholdningene med hovedinntektstager mellom 67 og 79 år har høyest nettoformue og norsk eierskap. Arbeiderpartiet bør være ærlige med folk og si at de ønsker høyere skatter for pensjonistene samtidig med at de vil ha lavere skatt på utenlandsk eierskap enn på norsk eierskap.

Fremskrittspartiet skal gi pusterom for folk flest igjennom reduksjon i byråkrati, fjerning av en rekke irriterende forbud, samt ved å myke opp og fjerne unødvendige reguleringer. Likevel tar H/FrP regjeringen de store grepene og satser på viktige områder som skole, helse, eldreomsorg og kollektivtrafikk, akkurat slik Støre kunne tenke seg.

Harald Tom Nesvik

Parlamentarisk leder Fremskrittspartiet