fbpx
skip to Main Content

Skole og klima er viktigst

POLITIKK:

Venstre har fått langt flere politiske seire de siste åtte månedene med borgerlig styre enn vi fikk i de åtte foregående årene med rødgrønn flertallsregjering.

Kunnskap i skolen

For Venstre er kunnskap i skolen en av de viktigste oppgavene vi har. Bevilgningene til forskning og høyere utdanning må være gode. Venstre fikk i revidert statsbudsjett gjennom en økning av bevilgningene for 2014 til universiteter, høyskoler og forskning på totalt 65 millioner kroner. Samarbeidspartiene har gått inn for et lærerløft for å gjenreise respekten for læreren. Lærerutdanningen skal forbedres og utvides til en femåring mastergrad. Videre mener Venstre at lærerne skal ha tid til sine kjerneoppgaver. Vi ønsker derfor å få flere andre yrkesgrupper inn i skolen, rydde opp i skolebyråkratiet og redusere detaljstyringen av lærerne. Dette vil gjøre læreryrket mer attraktivt. Videre vil Venstre gi lærerne en rett og plikt til videreutdanning, og nå fordobles midlene til dette. Her må det utarbeides en plan for de 9 000 ikke-kvalifiserte lærere i norsk grunnskole uten undervisningskompetanse i fagene de underviser i.

Ta grønne valg

Å ta vare på naturen er avgjørende for vår og fremtidige generasjoners eksistens, og ren luft, jord og vann har en egenverdi i seg selv. Venstre har i løpet av de første åtte månedene fått gjennomslag for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja elektrifisering av Utsirahøyden, en massiv satsning på jernbane og et felles billettsystem for kollektivtransporten.

Både arbeidet med et grønt skatteskifte og et nytt klimaforlik legger til rette for en stor nødvendig omstilling av samfunnet. Her skal Venstre ta en nøkkelrolle for å sikre de nødvendige grepene.

Folk først

Psykiske lidelser er en av de store folkesykdommene i Norge. Venstre har fått med seg alle de andre partiene på en opptrapping av førstelinjetjenestene for psykiske helsetjenester i kommunene. Her skal det legges vekt på kvalitet, forebygging og en særlig prioritering av barn og unge.

Venstre har fått til en styrking av barns rettigheter i asylpolitikken i samarbeid med regjeringen og KrF, som sikrer at det skal legges mer vekt på barnets beste. Videre har vi i budsjettet fått til en opptrapping og økte bevilgninger for å styrke behandlingstilbudet til rusavhengige. Dette første året med borgerlig styre har gitt makten tilbake fra Regjeringen til de folkevalgte. Det gir oss muligheten til å arbeide for gjennomslag for miljø og skole, og å sikre en politikk som setter folk først .

Trine Skei Grande, leder i Venstre Torunn Sandvand, leder i Agder Venstre

Back To Top