fbpx
skip to Main Content

Blått arbeidsliv -IKKE for folk flest

ARBEIDSLIV:

Den blåblå regjeringa presenterte nylig sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet er overrasket over at den blåblå regjeringa påstår at de fremmer et trygt og familievennlig arbeidsliv, mens de i realiteten gjør det motsatte. Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven betyr at det vil bli lettere for arbeidsgiver å pålegge mer overtid, søndagsarbeid og lengre vakter. I tillegg vil folk få mer usikre arbeidsforhold dersom det åpnes opp for flere midlertidige ansettelser. De aller fleste forstår at resultatet blir en brutalisering av arbeidslivet og at flere vil få en mer utrygg arbeidshverdag.

Begrunnelsen om at lettere adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger øker ungdommers og andre utsatte gruppers deltakelse i arbeidslivet, er det vanskelig å finne belegg for. I høyrestyrte Sverige åpnet de for mer midlertidighet i 2006 og har nå en ungdomsledighet på rundt 25 prosent. Til sammenligning har vi i Norge en ungdomsledighet på rundt 9 prosent – som er alt for høyt. Målrettede tiltak i regi av partene i arbeidslivet kan bidra til lavere ledighet og at flere unge kommer seg inn i arbeidslivet.

Fagforbundet blir gjerne med på en diskusjon om hvordan det norske arbeidslivet kan organiseres bedre og hva som må til for at vi skal ha et mer inkluderende arbeidsliv. Vi kan derimot ikke godta endringer som kun tar hensyn til arbeidsgivers behov og ønsker. Det er ikke bare dagens arbeidsliv det handler om, men om den norske modellen og framtidas velferdsstat.

Regjeringa burde vært ærlige og si hvorfor de ønsker slike omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter og Virke som får sine ønsker oppfylt. Det er ikke et folkekrav om mer overtid, at vikarer skal tjene mindre enn fast ansatte og lengre prøvetid. Arbeidsminister Robert Eriksson burde lytte til de som vet hvor skoen trykker – folk flest.

Det er tross alt menneskene i dette landet, og ikke oljen, som skaper verdier og bidrar til økt vekst. Dette er en ressurs den blåblå regjeringa ser ut til å ta for gitt, når de nå foreslår dårligere vilkår for folk flest.

Back To Top