fbpx
skip to Main Content

Songeskogen en tapt perle?

Jeg trodde at miljø i Arendal også omfattet naturen med sitt plante-, og dyreliv. Jeg trodde at rekreasjon og livskvalitet skulle kunne nytes i bymarka og Songeskogen, også for fremtidige generasjoner, og at fraværet av støy i dette friluftsområdet ville styrke opplevelsesverdien og livet for folk. Jeg trodde at stillhet i et friluftsområde var en kvalitet, og en verdi i seg selv. Jeg trodde at naturens stillhet og fravær av støy var viktig for folkehelsa og livskvaliteten. Jeg trodde at muligheten for å oppleve stillhet og ro, og muligheten for å slippe unna stress og mas, var svært viktig for folks trivsel i denne byen.

Men så feil kan en ta. Stortingets NOU som omhandler dette skal det IKKE tas hensyn til i Arendal. I Arendal er det en byplanlegger som snakker om folkehelse, og som ivrer for å flytte all støyen fra Kystveien inn i Songeskogen. Jeg trodde faktisk det var ansatt en egen person som skulle arbeide med folkehelse i kommunen, og ikke en byplanlegger. Miljøtemaet i Arendal ser ut til å være store konferanser om klima og CO2 regnskap. Naturen med sitt plante-, og dyreliv samt opplevelsesverdier ser ut til å være et ikketema. Asfalt, glass og betong pluss arendalskonferansen, og muligens en kanal. Det er tingen. Ja, så feil kan en ta, men hva annet kan en forvente av en tilflyttet grimstadgutt.

Back To Top