fbpx
Annonse:
Ad753d4d08fcea95979e70eab084dcd7.jpg

Privatisering av helse, helse, omsorg og oppvekst i arendal?

Politikerflertallet i Arendal har nedsatt et utvalg (konkurranseutsettingsutvalget) som skal se på dette. Følg med på arbeidet! Unngå at det plutselig er bestemt noe du kanskje ikke ville eller trodde var mulig.

Fagforbundet Arendal er for effektivisering, samarbeid og nye ideer, men vi er imot konkurranseutsetting av bl.a. følgende grunner:

  • Ansatte, og de fleste av våre medlemmer har stor kunnskap og er godt motivert av innholdet i arbeidet sitt. Mange har da også gitt både små- og store bidrag til omstillingsarbeid gjennom mange år. Dette for å finne gode måter å øke innsatsen i arbeidet på (økt produksjon og effektivitet). Denne kunnskapen bør det bygges videre på i kommunen i samarbeid med ledelse og innbyggere.
  • Alle anbud og alle kontrakter med kommersielle aktører blir og vil av forretningsmessige hensyn bli unntatt for innsyn av folkevalgte og innbyggere. Politikerne mister noe av styringen med pengene og en del av disse vil på smarte (men lovlige) måter forsvinne ut av felleskassa. Private skal ha sin fortjeneste (profitt) og/eller beregne seg regnskapsmessig smarte overføringer.
  • Studier og fakta viser at størrelsen “kvalitet” kan måles på “tusen måter”. Det er mye som må bli bedre, men ingen kan ta begrepet “kvalitet” til inntekt for kun privat eller offentlig drift.
  • Vi er for at skattepenger som bevilges skal være underlagt folkevalgt prioritering og kontroll av både pengeflyt, drift og kvalitet. Politikere kan avsettes i valg. Det kan velgere ikke gjøre med et privat firma og de folkevalgte vil i tillegg mangle fullt innsyn.
  • Konkurranseutsetting fører til økt risiko for sosial dumping. Tvangen til profitt (overskudd) som private har (fordi de simpelthen konkurrerer i et marked), fører til press på faglighet, lønn, pensjon og arbeidsforhold. Også her viser studier og fakta dette.
  • Politiske ønsker om å redusere fellesskapets (kommunens) og fagforeningenes posisjon vil bidra til sosial dumping. Det er med åpne øyne å øke grunnlaget for større uro i arbeids- og samfunnslivet. Det vil nødvendigvis undergrave de gode samarbeidsforhold som tross alt finnes. Ved sosial dumping blir også skatteinngangen dårligere. Vi er ikke imot at ideelle aktører som for eks. Røde Kors og Kirkens Bymisjon kan supplere det offentlige, men de taper ofte i anbudskampen mot de kommersielle. Årsak: Bl.a. fordi de helst vil tilby tariffmessige rimelige lønns og pensjonsrettigheter for de ansatte.
  • Fagforbundet Arendal mener at konkurranseutsetting, spesielt i kjernevirksomheten omsorg, helse, barnevern, oppvekst og utdanning er sløsing med våre felles midler, til fordel for noen få. Vi vil heller invitere til å styrke samarbeidet mellom de folkevalgte, kommuneadministrasjonen og fagorganisasjonene. Dette samarbeidet bør så i felleskap anstrenge seg, via sine nettverk, med å trekke inn ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og alle frivillige aktører for ytterligere styrket kontakt med innbyggerne i Arendal.

Vi trenger ikke færre, men flere innbyggere som kan merke i praksis at de har noe de skulle ha sagt. Som kan være med i prosessene rundt utviklingen av de basistjenestene som de aller fleste av oss enten har eller vil få bruk for. Å bidra til dette er å jobbe for morgendagens gode samarbeidspolitikk.

Konkurranseutsetting og privatisering er det motsatte. Det er å gå tilbake til tidligere tiders uro i samfunns- og arbeidsliv. Vi mener det er gammeldags og uklokt.

Tore Wold For Fagforbundet Arendal