fbpx
Annonse:
09f713195771926ef1e0a848684dd708.jpg

Endelig brukerstyrt personlig assistanse!

POLITIKK:

BPA er en ordning som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen omfatter de samme tjenestene som vanlige helse- og omsorgstjenester – som stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alt annet som trengs. Det har vært en lang kamp, som regjerings- og samarbeidspartiene har kjempet sammen med brukerorganisasjonene. Endelig fikk vi gjennomslag.

For Fremskrittspartiet er det viktig å bygge et samfunn hvor alle kan delta. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, og deres pårørende, skal få en bedre hverdag og få muligheten til å nå målene i sine liv. Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand, hvor brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Arbeidslederrollen gir brukeren mulighet til å være sjef i eget liv og bidrar til at han eller hun får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen Bondevik II om å fremme lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistent. Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2006, men dessverre stanset arbeidet opp med den rødgrønne regjeringen. Det ble starten på en lang kamp for de funksjonshemmede, en kamp Fremskrittspartiet har støttet hele veien, blant annet ved gjentatte ganger å fremme forslag om rettighetsfesting av BPA i Stortinget. Nå som Fremskrittspartiet sitter ved roret, var BPA- ordningen en av de første sakene vi ville få på plass. Dette er handlekraft i praksis.

Ingebjørg Amanda Godskesen

Stortingsrepresentant for FrP fra Aust-Agder