fbpx
Annonse:
400 METER: Avstanden For Gåeende Raskeste Vei Mellom P-Hus Vest Og Myrene Er I Dag På Ca. 1,2 Km I Varierende Stigning. En Tunnel Fra Parkeringshuset Til Myrene Beregnes Til å Bli Rundt 400 Meter Lang Og Ha Et Jevnt Stigningsnivå. Den Røde Stiplede Linjen Viser Traséen Og Er Hentet Fra En Geologisk Rapport Om Tunnelplanen. Illustrasjon: Multiconsult
400 METER: Avstanden for gåeende raskeste vei mellom P-Hus Vest og Myrene er i dag på ca. 1,2 km i varierende stigning. En tunnel fra parkeringshuset til Myrene beregnes til å bli rundt 400 meter lang og ha et jevnt stigningsnivå. Den røde stiplede linjen viser traséen og er hentet fra en geologisk rapport om tunnelplanen. Illustrasjon: Multiconsult

Denne streken kan spare deg for 700 meter

En tunnel i fjell for gående, syklende og bilister vil korte ned avstanden til sentrum. Alt ligger tilrette for at den lenge planlagte tunnelen kan bli en realitet. I kommuneplanutvalgets siste møte i mai gikk politikerne enstemmig inn for mindre endringer i…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in