fbpx
skip to Main Content
400 METER: Avstanden for gåeende raskeste vei mellom P-Hus Vest og Myrene er i dag på ca. 1,2 km i varierende stigning. En tunnel fra parkeringshuset til Myrene beregnes til å bli rundt 400 meter lang og ha et jevnt stigningsnivå. Den røde stiplede linjen viser traséen og er hentet fra en geologisk rapport om tunnelplanen. Illustrasjon: Multiconsult

Denne streken kan spare deg for 700 meter

En tunnel i fjell for gående, syklende og bilister vil korte ned avstanden til sentrum. Alt ligger tilrette for at den lenge planlagte tunnelen kan bli en realitet. I kommuneplanutvalgets siste møte i mai gikk politikerne enstemmig inn for mindre endringer i reguleringsplanen for Myrene – Stoa. Den planen ble vedtatt for ti år siden. I sammenheng…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top