fbpx
skip to Main Content
LOKALE PROTESTER: Kommuneadministrasjonen ber bystyret vedta den opprinnelige planen for småbåthavn utenfor de nye boligkomplekset på Holmen i Kilsund – til tross for massive lokale protester.

Anbefaler bystyret opprettholdeopprinnelig plan om flytebrygger

Reguleringsplan for Holmen – Kilsund: Kommunedirektørens anbefaler bystyre omgjør sitt vedtak av 23. juni i år, slik at flytebryggeanlegget kan realiseres i henhold til tidligere vedtak Flytebryggen tilknyttet boligkomplekset Holmen i Kilsund er møtt med massiv lokal motstand. Dette resulterte i at bystyret vedtok et midlertidig forbud tidligere i år for å se nærmere argumentasjonen…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top