fbpx
skip to Main Content

FAKTA

Borettslag Bratthenget, Veslekroken, Lyng haugen, Brinken, Solsiden, Syv stjerneveien: Veiene blir private, samtidig får boretts lagene ansvar for veilysanleggene. Strømsbuåsen Veien mellom Gjennomskjæringen og krysset mot adkomsten til barnehagen nedklassifiseres til privat vei. Veien på strekningen fra Strømsbuveien frem til kryss med barnehagen/borettslagt forblir kommunal vei. Hestehagen Det foretas omregulering av veien til privat vei.…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top