Annonse:
ARKITEKTURGATA: Norske Landskapsarkitekters Forening Transformerte Torvgaten I Arendal Sentrum Til En Tverrfaglig Møteplass, Bilfritt Selvfølgelig.
ARKITEKTURGATA: Norske landskapsarkitekters forening transformerte Torvgaten i Arendal sentrum til en tverrfaglig møteplass, bilfritt selvfølgelig.

Vil vi ha et bilfritt sentrum?

Hvordan vil Arendal sentrum fungere uten biler? Vil folk rømme byen, eller vil det skape mer liv i sentrum? Dette var noen av spørsmåla som ble stilt da Norske landskapsarkitekters forening inviterte til debatt under Arendalsuka.

Med Geir Rognlien, prosjektdirektør i Moment, som ordstyrer, og sentrale arendalspolitikere og representanter fra bynæringen i panelet, lå det an til en frisk debatt onsdag morgen i Torvgaten.

Paneldebatt
Panelet besto av Vanja Grut fra Arbeiderpartiet og leder fro Gatebruksplanen for Arendal, Ingebjørg Godskesen fra Pensjonsistpartie, byplanlegger Elin Lunde fra Arendal kommune, Janne Svensen fra Nyli blomsterhjørne og Hanna Marcussen – byrådsleder for byutvikling i Oslo kommune. En god blanding av brennende forkjempere for et bilfritt sentrum og motstanderne som mener det vil bety en brå sentrumsdød hvis vi fjerner biltrafikken i sentrum.
– Nå har bilen fått regjere lenge nok, nå må vi ta byen tilbake, tordnet Elin Lunde innledningsvis i debatten.
Hun understrekte likevel at hun ikke ville fjerne all biltrafikk, og la stor vekt på at folk i sentrum er viktigere enn biler.
– Vi ønsker at folk skal bo her, vi vil ha flere boliger, leiligheter, butikker og skoler i sentrum, slik at byen fylles av mennesker, og ikke biler, sa hun.

FRISK DEBATT: Det ble en frisk debatt om det er liv laga for å gjøre Arendal om til en bilfri by. F.v: Elin Lunde, Ingebjørg Godskesen, Vanja Grut, Hanna Marcussen og Janne Svensen.

Kollektiv tunell
Godskesen ga tydelig uttrykk for at hun er imot et bilfritt sentrum.
– Da kommer folk til å velge å kjøre til Stoa og andre steder for å gjøre handelen. For mange er det veldig viktig å kunne kjøre inn i sentrum og parkere ved butikkene, det er ikke alle som klarer å gå langt, særlig ikke eldre. Dessuten så mener jeg at det ikke fungerer med kollektiv trafikk inn til byen, det tar veldig lang tid og er tungvint, og hvis det i tillegg blir bomring rundt sentrum, blir det garantert tomt i byen, det er en sikker kilde for å få butikkene til å dø i sentrum, sa hun.
Vanja Grut gjorde imidlertid et poeng ut av at det er godt nok med parkeringshus med inngang til sentrum flere steder.
– Nå blir det også innkjøring fra Myrene direkte til parkeringshuset, folk trenger ikke kjøre inn i sentrum, og det er ikke langt å gå fra parkeringshus uansett hvor du skal. I Gatebruksplanen har vi også sett på å lage en kollektiv tunell fra Barbu og inn i byen, slik at busser slipper å kjøre helt rundt, det vil gjøre det enklere og raskere for folk å komme seg inn i sentrum, sa hun.
Butikkinnehaver, Janne Svensen, sa at politikerne ikke tok nok hensyn til de som driver butikk i sentrum.
– For oss som driver i mindre skal enn de store kjedene er det viktig at folk kan komme og hente varer i butikken. For eksempel når vi lager bryllupsbuketter og lignende så kjører folk inn til sentrum for å hente. Jeg tror at folk vil rømme byen og velge andre steder å handle hvis de ikke kan kjøre inn til sentrum for å gjøre korte ærend. Det er tøffe tider for oss som driver i sentrum, og jeg føler ikke at politikerne tar oss på alvor. De liker oss og vil ha oss her, men de tilrettelegger ikke for oss, sa hun.

Trivsel
Byrådslederen fra Oslo, Hanna Marcussen, mener at folk trives bedre i miljø hvor det ikke er biltrafikk.
– Vi har et høyt tempo i Oslo, og vi opplever at flertallet som bor Oslo ønsker seg et mest mulig bilfritt sentrum, det handler mye om trivsel. Sentrumsarealene er verdifulle, og det handler også om folkehelsa, sa hun.

Lunde poengterte at Gatebruksplanen skal danne et grunnlag for en sentrumsplan, og utvikling av bygårder.
– Vi ønsker å få opp befolkningen i sentrum og utvikle utearealer som gjør det mer attraktiv for bygårdseieren og utvikle leiligheter, sa hun, og fikk kjapt tilsvar fra Svensen:
– Men hva er en by uten butikker. Alt jeg hører er snakk om å tilrettelegge for barnefamilier og eldre, vi må ikke glemme at vi også skal drive butikk, parerte hun.
– Det er både handel, fritid og trivsel som skal fylle byen, hvis flere bor her vil også flere benytte seg av butikkene, svarte Lunde.
Marcussen informere om at forskning viser at god tilrettelegging for fotgjengere øker handel, og hun mener at et bilfritt sentrum vil kunne slå positivt ut for handelen i sentrum.
Godskesen fikk det siste ordet i debatten, og tydeliggjorde sin mening:
– Jeg ønsker at Arendal skal være en levende by på alle plan. Men jeg er imot å gjøre det bilfritt. Vi må heller legge andre forhold til rette. Å gjøre byen bilfri vil føre til en død by, og vi vil velge å handle andre steder, slo hun fast.

Sorry. No data so far.