fbpx
skip to Main Content
BOLIGBYGGERNE: Kommuneplanutvalget I Arendal Går Inn For Høgedalslia, Som Plassering For Botilbud For Byens Boligløse. Foto: Esben Holm Eskelund
BOLIGBYGGERNE: Kommuneplanutvalget i Arendal går inn for Høgedalslia, som plassering for botilbud for byens boligløse. Foto: Esben Holm Eskelund

Slik vil de bosette byens løse fugler

Kommunen tør ikke ha dem boende i vanlige boligområder. Nå går politikerne i Arendal går inn for å bygge spesialboligfelt i Høgedalslia. Onsdag ble detaljreguleringsplanen for bygging av seks boenheter for personer med lav boevne behandlet i kommuneplanutvalget. Etter å ha fått fremlagt en støyrapport som viser at enhetene havner i gul støysone, noe som er…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top