Annonse:
FRUSTRERT: Karl Anders Sørensen, Karl Einar Hørte, Geir Øia, Trygve Knudsen, Siri Knudsen Og Irene Hørte Har En Pause Fra Flueplagene  Om Vinteren, Men Til Sommeren Forventer De En Ny Runde Med Fluetrøbbel Dersom Ingenting Gjøres. Arkivfoto: Grete Husebø
FRUSTRERT: Karl Anders Sørensen, Karl Einar Hørte, Geir Øia, Trygve Knudsen, Siri Knudsen og Irene Hørte har en pause fra flueplagene om vinteren, men til sommeren forventer de en ny runde med fluetrøbbel dersom ingenting gjøres. Arkivfoto: Grete Husebø

Naboene må tåle en ny fluesommer

 –Dette kan vi ikke akseptere, bruser politikerd(u)oen Roar Gundersen og Geir Fredrik Sissener fra Høyre.

I november i fjor skrev Arendals Tidende for første gang om nabolaget som hadde skrevet et opprop mot duene som bor i et dueslag på en eiendom i Moldveien. 60 brevduer dreier det seg om. I etterkant har kommunens administrasjon undersøkt forholdene, mens politikerne i kommuneplanutvalget har ventet i spenning på konklusjonen. I januar ble det klart at det ikke er noe ulovlig ved selve dueslaget, huset der fuglene holder til. I februar redegjorde smittevernlege Preben Aavitsland i Arendal kommune det samme utvalget for situasjonen og at det måtte gå en sommer til for å vurdere tiltak.

Les også: Dueslaget er lovlig – nå går politikerne på duene

Flueplager
Sommeren 2014 begynte naboene til dueanlegget å bli plaget av fluer, en mellomting mellom banan- og husfluer. Naboer skal til tider ha vært så plaget at dører og vinduer om sommeren må holdes lukket. Hele 21 av dem skrev under på oppropet mot dueholdet.
– Vi kan bare glemme å tørke klær på snora eller henge dyner til lufting, det blir fullt av bæsj. Dette går på psyken løs og det er nesten så vi har vurdert å flytte, sa Irene Hørte til avisen i november.
Dueieren selv ønsket å være anonym, men uttalte at alle godkjenninger fra kommunen er på plass og at dueholdet er en hobby. Dueslaget var i første runde ikke godkjent, men vedkommende fikk ettergodkjenning for anlegget.

Les også: 60 duer skaper flueproblemer for naboene

Kan ikke vente
I en interpellasjon til ordføreren i bystyremøtet torsdag ba Høyre-politikerne Gundersen og Sissener om en redegjørelse om hva Nordli tenker om kommunale retningslinjer for duehold i kommunen og spesielt i et boligfelt, samt hva ordføreren ville gjøre med den aktuelle saken. De to mener at det ikke går an å vente med å foreta seg noe.
–Naboene i Romstølen er dypt fortvilet over dette svaret og er av den oppfatning av at hele dueholdet umiddelbart må opphøre. De kan ikke se for seg nok en sommer med nevnte problemer, heter det i det skriftlige spørsmålet.
I en uttalelse kritiserer de to kommunelegen for ikke å stole på naboenes beskrivelse av problemene de opplever og at nye tiltak må vente til etter en ny befaring.
–Slik det legges opp til må altså naboene gjennom en ny vår og sommer med plager før kommuneoverlegen eventuelt foretar seg noe. Det kan vi ikke akspetere, skriver du(o)en.

 Færre duer
Ifølge svaret fra ordføreren har dueeieren opplyst til kommunens smittevernlege at antallet duer i vinter er redusert fra 60 til 3o. Ordføreren viser til at det er lovhjemler som gjelder. Hvem som helst kan drive med duehold innenfor begrensningene som folkehelseloven og naboloven (grannelova journ. anm.) setter. En løsning ordføreren ser for seg er om det kan finnes muligheter til å sette politivedtektene inn mot duer.

– Ordføreren vil be rådmannen undersøke om det er adgang til å regulere duehold i boligområder gjennom politivedtektene, svarer Nordli.
Han trekker imidlertid frem at det er en rekke som har stor glede av duer som hobby i kommunen og at han er opptatt av at folk skal trives. Nordli oppfordrer til at alle som har både duer og andre dyr om å vise hensyn til naboene.

Greit å vente
Ordføreren uttrykker forståelse for at kommunelegen må vente med å følge opp til sommeren kommer for å følge opp klagen på fluene duene medfører. Da kan det avklares om fluene kan medføre en «ikke helt uvesentlig» fare for helseskade eller helsemessig ulempe og om det er sammenheng mellom fluer og duer i området.
– Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, vil kommuneoverlegen vurdere om det skal gis pålegg til eieren av duene om å iverksette tiltak som kan redusere eller fjerne flueplagen, skriver ordføreren.
Om det ikke påvises forhold som utgjør helseskade eller ulemper, mener ordføreren problemet må løses mellom eieren av duene og naboene, enten gjennom å snakke sammen eller å kjøre en sak i retten – uten kommunens innblanding.