fbpx
skip to Main Content
TILLATELSE: Canvas Hove får ja fra styret i Raet nasjonalpark til å drive organisert aktivitet i området Hovekilen. Foto: Eyvind Øyraas.

Ja til aktiviteter i Hovekilen

Styret for Raet nasjonalpark har gitt Canvas Hove og deres kunder tillatelser til organiserte aktiviteter i den delen som ligger i nasjonalparken i området Hovekilen for fem år.

I tillatelsen er det lagt inn en del forutsetninger for å ivaretar miljøet, blant annet for sjøfugl. Tilsvarende vilkår og tillatelser gjelder også for andre aktiviteter i området, som idrettsleiren, Powerboat, regattaer og liknende arrangementer.

Styret diskuterte under møtet forholdet til reguleringsplan og hva som kan vedtas innenfor gjeldende lovverk og praksis. Styret hadde også en diskusjon rundt varigheten på vedtaket.

Vedtaket

Styret fattete følgende enstemmige vedtak

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir tillatelse til organiserte aktiviteter i Hovekilen for Canvas Hove og deres kunder for fem år etter søknad med hjemmel i Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

  • Det gis tillatelse til seilbrett, havkajakk, SUP, dykking med og uten elektrisk vannskuter, fridykking, kanopadling og jolleseiling. Eventuelle endringer i aktiviteter skal avklares med forvalter.
  • Aktivitetene kan gjennomføres hele året.
  • Aktivitetene kan benytte Hovekilen og øvrige sjøområder i Raet nasjonalpark med følgende begrensinger: 5. Havkajakk, SUP, kano og andre aktiviteter som har rekkevidde inn på grunne områder skal gjennomføres med 50 meters avstand til hekkekolonier (St.Helena, Kaninholmene og Terneskjær (skjær langs badestrender på Hove Campinginnerste av to N: 6477592 Ø: 490018) i Hovekilen i perioden 15.3-15.7. 6. Brettseiling og jolleseiling og andre aktiviteter med seil og fart skal gjennomføres sørvest for St.Helena-Kaninholmen i Hovekilen, og ellers holde 50 meters avstand til hekkelokaliteter i perioden 15.3-15.7. 7. Utsetting og ilandføring skal være på stranden ved Canvas Hove/Fergebrygga. Utenom høysesong skal det avgrenses et 50 meter bredt område til ilandføring/utsetting av alle aktiviteter for å redusere forstyrrelse på stranden for øvrig. 8. Det er i perioder svært mye fugl i Hovekilen (myting på sensommer, vår- og høsttrekket og en del overvintrende fugl). Det skal holdes 100 meters avstand til flokker av fugl på vannflaten.
  • Informasjon om nasjonalparken og verneverdier i området skal formidles til brukere/kunder. Dette skal rettes spesielt inn mot ålegressenger og sjøfugl. · Øvrig ferdsel i området skal ikke hindres.
  • Sikringsbåter tillates for å ivareta sikkerheten til deltakere på sjøen.
  • Ved akutte hendelser kan øvrige vilkår fravikes.
  • Det skal sendes inn er årlig rapport på aktivitetene som gjennomføres i Raet nasjonalpark.
  • SNO skal følge opp aktivitetene og vurdere påvirkning på sjøfugl.
Back To Top