fbpx
skip to Main Content
BYGG EN BRO:Omtrent midt mellom Neskil bru på Eydehavn og avkjørselen til Eydehavn skole på fv. 410 foreslår prosjektgruppen i Statens Vegvesen å føre en ny vei mellom havna på Eydehavn og nye E18 i bro over Langangskanalen, også kjent som «Råna». Det vil kreve ombygging av dagens fylkesvei slik at bro kan treffe i høyde med en mulig rundkjøring sør for Eydehavn skole.

Havnevei til en halv milliard

Litt over ett år etter at fylkestinget i oktober fjor vedtok å se på behovet for å utrede ulike løsninger for en fremtidig vei mellom Eydehavn og nye E18, har prosjektgruppen i Statens Vegvesen region sør levert sin rapport. Fylkesrådmannen mener at alternativ en er den beste løsningen, og ber fylkestinget vedta at det følges…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top