Annonse:
GASSBALLONGER: Heliumsballonger Blir Ikke Tillatt å Selge I Arendal På Nasjonaldagen. Arkivfoto
GASSBALLONGER: Heliumsballonger blir ikke tillatt å selge i Arendal på nasjonaldagen. Arkivfoto

Arendal stopper gassballongsalg

Det blir ikke tillatt å selge gassballonger på kommunal grunn i Arendal på 17. mai.

Formannskapets flertall går inn for at det ikke er tillatt å selge heliumsballonger på kommunal grunn hvert år allerede fra 17. mai i år. Rådmannens begrunnelse er miljøhensyn og et grep for å begrense plastforurensing. Miljøargumentasjonen kjøpte imidlertid ikke alle politikerne i formannskapet.

Miljøpopulisme
Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen ga klart uttrykk for at hun synes hele debatten bærer preg av miljøpopulisme. Det begrunnet hun med argumentene for et forbud om at det skal være lite heliumgass i verden, plastforsøpling og kjøpepress.
–Dette er en miljøpopulistisk sak som jeg ikke helt skjønner, sa Bruun-Gundersen.
Hennes oppfordring til formannskapet var heller å fatte et vedtak som legger avgjørelsen over på forbrukerne selv uten å forby.
– Jeg er motstander av heliumballonger, jeg har aldri kjøpt en og kommer aldri til å kjøpe en. Jeg mener det er mer riktig å oppfordre folk til å ikke kjøpe disse ballongene. Hele saken grøsser i frihetshjertet mitt, sa hun.

BALLONGDEBATT:

BALLONGDEBATT: Politikerne i formannskapet har bestemt at det ikke er tillatt å selge gassballonger på kommunal grunn 17. mai i år. Foto: Esben Holm Eskelund

Flagg og bjørkeris
Sosialistisk Venstrepartis Rune Sævre er en av politikerne som ivret sterkt for et forbud. Han sa i stedet for gassballonger bør man heller gå over til å feire nasjonaldagen med flagg og bjørkeris og arguementerte med at heliumsressursen er knapp og at det er miljøspørsmål. Frps Anders Kylland sa at det er nok av smutthull selv ved en innføring av forbud og snakket varmt for et vedtak som snakker med folk i stedet for til folk.
–Effekten av det kan være den samme, kanskje enda bedre, enn å gå direkte til et forbud, sa Kylland.
Han stilte spørsmål ved hvem som skal håndheve gassballongforbudet i all den tid det ikke er en del av politivedtektene for kommunen.
– Jeg er enig i alt, Rune, men fremmer et forslag som er mer ydmykt og oppfordrer til dialog, sa Kylland.
Han mente et vedtak burde ha en ordlyd som setter de som skal selge denne typen ballonger i et miljømessig dårlig lys og ikke bare kaste seg over et forbud som en ikke vet konsekvensene av.

Smitteeffekt
Anniken Solfjeld Pedersen, Arbeiderpartiet, sa at det vil ta for lang tid å få folk til å endre holdning og ikke kjøpe denne typen ballong og at det da er politikermakt som er middelet.
–Vi må bruke vår makt. Vi må snakke på vegne av naturen for den snakker ikke selv. Om det er symbolpolitikk tror jeg ikke, men jeg er sikker på at det vil gi en smitteffekt til hele Norges land, sa Pedersen.
Bruun-Gundersen svarte at det i seg selv at politikerne har startet en debatt om gassballonger vil gjøre folk mer bevisste og at de kanskje tenker seg om før de kjøper slike ballonger. Nina Jentoft fra Arbeiderpartiet sa at det ikke er noe tvil om at noen forbud virker.
–Det er bare å vise til røykeloven. Det virket og uten at vi hadde noen særlige virkemidler til å følge det forbudet opp, sa hun.

Politivedtektene
Mens debatten pågikk fikk Anders Kylland etter hvert en frykt for hvordan debatten ville kunne utarte seg i bystyresalen senere i april. Han mente derfor formannskapet burde vedta å be ordføreren stoppe saken fra å bli behandlet i bystyret.
–Det er meningsløst å ta denne saken i bystyret. Det kommer til å ta av. Kan vi få stoppet den og heller ta det med i forbindelse med politivedtektene?
Etter en rådslaging med administrasjonen mente formannskapet å ha sitt på det tørre ved å be ordføreren stoppe saken fra å bli lagt frem til bystyret og at gassballongvedtaket skal være gjeldende inntil det gjøres en revisjon av politivedtektene generelt. Først når det kommer opp en sak om gjennomgang av disse vedtektene kan det være mulig å få inn et forbud, som kan håndheves av politiet. I mellomtiden finnes det imidlertid ingen muligheter for kommunen å straffe de som bærer gassballonger på kommunal grunn på 17.mai. Den kan jo for eksempel kjøpes i Froland og tas i bruk i Arendal.