fbpx
skip to Main Content

Klagen fra Naturvernforbundet til politisk behandling i morgen

Kommuneplanutvalget skal i morgen ta stilling til klagen fra Naturvernforbundet i Arendal om tillatelse for rampe, tilbygg til servicebygg/kiosk og platting ved kiosk og lager nå Hoveodden, der flere av tiltakene allerede er utført av Canvs Hove. Administrasjonen innstiller på at vedtaket som ble fattet 24. november i fjor opprettholdes og at saken oversendes Statsforvalteren…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top