fbpx
Annonse:
FLERE ARENDALITTER: I Følge Beregninger Fra Statistisk Sentralbyrå Vil Antall Arendalitter
øke Fra Dagens 44.999 Med 3.361 Personer Til 48.350 I 2050.
FLERE ARENDALITTER: I følge beregninger fra Statistisk sentralbyrå vil antall arendalitter øke fra dagens 44.999 med 3.361 personer til 48.350 i 2050.

Svak befolkningsvekst i Arendalsregionen: Arendal, Grimstad og Froland øker mest

Hvor mange forventes å bo i Arendal og nabokommunene i fremtiden?
Du må være innlogget for å se innholdet. log in