fbpx
skip to Main Content
På fv. 409 mellom Gjerstadveien og Tybakken mangler det gang- og sykkelsti. Bystyret har enstemmig vedtatt fokus på trafikksikkerhet på Tromøy, og nå stilles det spørsmål ved status.

Stiller spørsmål om trafikkfarlig vei

Ved krysset ved Gjerstadveien på Tromøy stopper gang- og sykkelstien langs fylkesveien til den østre delen av Tromøy. Mellom her og rundkjøringen ved Tybakken er den eneste måten gående og syklende kan ta seg frem på i grøftekanten. Fylkesveien på stedet har fartsgrenser på 60- og 70 kilometer i timen. Bystyrevedtak Da skolestrukturen på Tromøy…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top