fbpx
skip to Main Content
PÅ AVVEIE: Fra 23. mars til 5. mai har det vært mulig å hente ut personidentifiserbar informasjon fra systemet. Til sammen inneholder skyløsningen persondata fra over 40 000 personer fra de tre fylkene.

Personopplysninger på avveie

Personopplysninger til elever og lærere i Agder fylkeskommune kan ha kommet på avveie. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.

Adobe stockI Agder fylkeskommune er syv videregående skoler fra gamle Aust-Agder fylkeskommune berørt. Dette gjelder Arendal videregående skole, Dahlske videregående skole, Lillesand videregående skole, Risør videregående skole, Sam Eyde videregående skole, Setesdal vidaregående skule og Tvedestrand videregående skole.

Sikkerhetsbruddet har skjedd hos selskapet Conexus, som leverer den skybaserte programvaren «Conexus Engage». Tre fylkeskommuner er berørt av hendelsen.
IT-systemet har informasjon om elever, lærere og enkelte ansatte i fylkesadministrasjonene. Fra 23. mars til 5. mai har det vært mulig å hente ut personidentifiserbar informasjon fra systemet. Til sammen inneholder skyløsningen persondata fra over 40 000 personer fra de tre fylkene.

– Dette er alvorlig og svært beklagelig. Personopplysninger skal være trygt lagret hos fylkeskommunen. Selv om sikkerhetsbruddet har funnet sted hos en leverandør, har fylkeskommunen et overordnet ansvar. Datatilsynet er orientert om hendelsen, og vi er nå i dialog med politiet med tanke på en anmeldelse av mulig ulovlig tilegnelse av data, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune.

Sikkerhetsbruddet har skjedd fordi informasjon på en loggserver ved en feil har vært tilgjengelig på internett for utenforstående. Sikkerhetsbruddet ble oppdaget da en ukjent tredjepart sendte Conexus ett eksempel på nedlastet persondata for én person. Tjenesten ble umiddelbart tatt ned, og sikkerhetshullet er nå fjernet. Det er ikke kjent hvor mye data som er lastet ned, utover dataene til denne ene personen.

De nedlastede dataene er såkalte loggfiler. Å sammenstille personopplysningene om enkeltpersoner er krevende ifølge leverandøren Conexus.

Fylkeskommunene må ta høyde for at alle data kan være lastet ned i forbindelse med sikkerhetsbruddet. Alle berørte elever og ansatte blir derfor informert skriftlig om hendelsen.

– Vi ber alle berørte om å være på vakt og melde ifra til politiet ved mistanke om misbruk av personopplysninger. Vi informerer også om tjenester hvor den enkelte kan få hjelp ved slike uønskede hendelser, sier Sundtoft.

Sorry. No data so far.

Back To Top