Annonse:
GLEDE: Monica Berg Eliassen Håper Sanserommet Kan Gi Demenspasienter Glede Og Tilknytning. Foto: Grete Helgebø
GLEDE: Monica Berg Eliassen håper sanserommet kan gi demenspasienter glede og tilknytning. Foto: Grete Helgebø

Nyskogen har Norges første sanserom for demente

Sykehjemmet på Hisøy satser på bedre tilrettelegging for den økende pasientgruppen med demens.

– Vi ønsker å få livet der ute inn hit, forteller avdelingsleder på Nyskogen bo – omsorgssenter på Hisøy, Monica Berg Eliassen.
I tillegg til at sykehjemmet hun leder nettopp har anlagt en bar for de eldre, satser de nå på kafe og etablering av sanserom for demente.

Dansk
Fem kategorier er å velge mellom på anlegget som opprinnelig kommer fra Danmark. Stimulering. Opplevelser. Aktiviteter. Erindring. Og beboer.
– Disse er forhåndsinnstilt fra Danmark, men på sikt skal vi lage egne, forteller Eliassen mens hun fra et nettbrett manøvrerer den store skjermen i det blåmalte sanserommet rundt på tur i Tivoli i København for å vise et eksempel.
– På sikt vil vi for eksempel ha turer i Pollen og fisketur utenfor Torungene her, utdyper hun.

På den måten kan demente personer gjenoppleve gode minner, stimuleres og føle at de kommer seg ut av de vante veggene på sykehjemmet.

BAR: Nærmest på dugnad har ansatte på sykehjemmet arbeidet for å lage en bar til de eldre, nå står den klar til bruk. Foto: Grete Helgebø

Kartlegging
I tillegg til lyd og bilde er lyset i rommet stilt inn sånn at man kan velge dag, kveld, aften eller andre innstillinger. Disse skal hjelpe pasienter som har problemer med å orientere seg etter hvilken tid det er på døgnet, i tillegg til at det skal skape stemning.
– Nå er det morgen, smiler hun idet hun trykker på morgeninnstillingen.
Alle disse innstillingene og mulighetene skal nå kartlegges mot demenspasientene.
– Tenk at du er på jobb, også er fru Olsen veldig urolig. Da skal vi vite at program B313 for eksempel hjelper henne å slappe av og bruke det. Vi er nødt til å kjenne brukeren og vite hva som gir ro, for det kan også slå feil om man setter på noe som gir uro. Så det er et stort kartleggingsarbeid, sier avdelingslederen.

Positive erfaringer
Sanserom av denne typen er allerede brukt i omtrent to år i Danmark. En rapport utformet av DemensCentrum Aarhus konkluderer med at sanserommet kan være positivt for sinte og frustrerte pasienter, for pasienter som har problemer med døgnrytmen, som har søvnprøblemer og brukere med passiv adferd. Rommet kan også fungere godt for pårørende sammen med pasienten, fordi det kan gi ro og økt nærvær.

Sanserommet på Hisøy er installert av Hisøyselskapet VisioSign og har et budsjett på 50.000 kroner i tillegg til en månedsleie for programvaren.
– Vi skal i gang med å bruke dette nå. Både jeg og ansatte kjenner at vi blir veldig løfta av det, det gir arbeidslyst og engasjement å kunne hjelpe på en ny måte, forteller Eliassen.

Vil dele
Planen fremover er å utvide bruken av sanserommet. Avdelingslederen håper rommet kan bli brukt av eldre som ikke får anledning til å være med på eksempelvis konfirmasjoner, til direkteoverføring fra familien så de likevel kan føle at de er en del av feiringen. De vil kombinere bilde- lyd- og lysintrykkene med forsiktig trening for de som er i stand til det. Og de vil ha kinovisning i rommet. På sikt skal ordningen evalueres sånn at kommuneledelsen kan bestemme om det er noe som bør innføres på andre bo- og omsorgssentre.
– Det er bare fantasien som setter grenser her, sier Eliassen..

Nylig åpnet sykehjemmet det avdelingslederen selv kaller Aust-Agders fineste bar, og i rommet utenfor baren skal en kafe opprettes. Bakgrunnen for at Nyskogen setter i gang så mange tiltak er at de er et livsgledesertifisert senter som skal jobbe jevnt og trutt med å øke pasientenes livsglede.
– På sikt håper jeg vi kan være litt besøkssykehjem sånn at andre også kan ta del i dette, det er absolutt relevant for andre bo- og omsorgssentre, smiler Eliassen.