Annonse:
SNORKLIPPING: Fylkesordfører Gro Bråten Og Arendals Ordfører Robert Cornels Nordli Fikk æren Av å Klippe Snora Og Erklære Nytt Fortau For åpent. Fylkesvaraordfører Jan-Olav Strand (t.v) Og Nabo Geir Larsen (t.h) Ble Utnevnt Til Snorholdere.
SNORKLIPPING: Fylkesordfører Gro Bråten og Arendals ordfører Robert Cornels Nordli fikk æren av å klippe snora og erklære nytt fortau for åpent. Fylkesvaraordfører Jan-Olav Strand (t.v) og nabo Geir Larsen (t.h) ble utnevnt til snorholdere.

Naboer på Natvig har venta i 30 år på fortau

I 30 år har naboer på Natvig venta på å få fortau på strekningen langs fylkesvei 420 fra Natvig retning Skarpnes. Onsdag ble endelig nytt fortau offisielt åpna med snorklipping, taler og kake.

Ifølge beboere i området har det vært farlig ferdsel for fotgjengere som før måtte krysse veien for å ta i bruk gang- og sykkelveien på den andre siden av veien. Det har vært en lang kamp hvor naboer og foreldre har engasjert seg sterkt for en tryggere vei, særlig fordi det også er skoleveien til barna i området.

Lang ventetid
I midten av oktober sto 330 meter nytt fortauet ferdig, det er det mange som er glade for.
– Nå slipper ungene å krysse veien hvor bilene kjører i 60 kilometer i timen, det har vært mange bråstopp her, sa Geir Larsen, en av naboene, til avisa på åpningen.

NABOER: For 30 år siden tok ekteparet Hilde og Geir Larsen opp kampen om å få fortau på strekningen på Natvig. 30 år senere kunne de endelig overvære åpningen med snorklipping, kaffe og kake.

Fortauet er bygget for å sikre tryggere fremkommelighet for mye trafikanter, i tillegg er det utført arbeid på busslomma vest for fortauet. Gangveien har vært svært etterlengtet av beboere langs strekningen, og Statens vegvesen inviterte både naboer og skoleelever til åpningen. Ekteparet Geir og Hilde Larsen var de eneste av naboene som møtte fram. De kan fortelle om mange års ventetid for en tryggere vei.
– Vi var pådrivere for å få på lass et fortau eller gang- og sykkelvei for 30 år siden. Vi fikk da beskjed om å vente på oppdatering fra Statens vegvesen, den måtte vi vente på i 30 år, sa Geir med et smil.
Strekningen det er snakk om går fra gamle Saga videokiosken og ned mot Skarpnes, hvor det kun har vært en smal sti rett ved den svært trafikkerte veien.
– Nå har jo ikke vi små barn lenger, men vi har barnebarn. Det er på tide at trafikksikkerheten blir satt i fokus her. Jeg synes jo det er litt rart at ikke de som har stått mest på i denne kampen har tatt seg tid til å komme i dag, det er en viktig dag. Etter at vi prøvde å få dette til for 30 år siden er det godt å se at veien endelig har blitt tryggere, sa ekteparet fornøyd.

ÅPNING: Statens vegvesen inviterte til offisiell åpning av det 330 meter lange fortauet.

Stor velvilje
Ordfører Robert Cornels Nordli, fylkesordfører Gro Bråten og fylkesvaraordfører Jan-Olav Strand var invitert til åpningen med høytidelig snorklipping. Prosjektleder ved Utbygging Agder Øst, Siri T. Vevstad, ønska velkommen og la vekt på viktigheten av trafikksikkerhet i sin tale. Prosjektet, som har en prislapp på cirka 5,5 millioner kroner, har bestått i å bygge nytt fortau langs fylkesvei 420 for å koble sammen eksisterende gang- og sykkelstiundergang ved Natvig-krysset til sykkelveinettet som går på østsiden av fylkesveien.
– Her bor det en del barnefamilier langs Bjørkeveien og fylkesveien. For disse har det vært et ønske og en kamp for å få fortauet bygget. Det har vært stor velvilje fra beboerne om å selge grunn til prosjektet, noe som har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet såpass raskt. Fortauet sto ferdig i midten av oktober, sa hun.

Det er Aust-Agder fylkeskommune som har ansvar for fylkesvegene, mens det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder veiene på vegne av fylkeskommunen.  Fylket avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år, og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Fylkesordfører Gro Bråten sa i sin tale at det er særlig viktig å sikre områder i forbindelse med skole, og hun trakk også fram viktigheten av å lære barn om trafikksikkerhet generelt.
– Det er fylkets ansvar med trafikksikkerhetstiltak for barn og ungdom. Natvig har vært et område med stort påtrykk fra naboer som lenge har vært bekymra for sikkerheten, og det er positivt at folk engasjerer seg. Nå slipper barna å krysse veien, det er vi glade for, sa hun.

FORNØYDE: Fylkesordfører Gro Bråten og ordfører Robert Cornels Nordli trakk begge fram trafikksikkerhet som svært viktig.

– En gledens dag
Ordfører Robert Cornels Nordli åpna sin tale med ett enkelt ord:
– Endelig!
– Endelig! gjentok han, før han fortsatte:
– Før var det bare en liten sti her. Vi mennesker velger ofte den korteste vei, som i dette tilfellet var rett over veien. Det har vært mange bråstopp her når barna har løpt over veien, nå blir det tryggere. Endelig!, gjentok han.

Ordføreren takket Statens vegvesen og fylkeskommunen for den jobben som har blitt gjort på Natvig, og han takka også beboerne i området for at de har pressa på i denne saken.
– Vi må bli flinkere til å fylle inn de små veistrekkene, trafikksikkerhet er viktig. En skadet eller en drept er en for mye. Dette er en gledens dag, avslutta Nordli før han sammen med fylkesordføreren erklærte fortauet for åpent, ved snorklipping.

Sorry. No data so far.