fbpx
skip to Main Content
Skolen skal utredes for mulige kortsiktige løsninger for mer plass, mens barnetrinnene ikke fredes når ungdomsskolestrukten i Arendal skal utredes.

Freder ikke barneskolene

Arbeiderpartiets Robert Cornels Nordli satte frem forslag både i oppvekstkomitéen og i bystyret at det er en forutsetning at dagens barnetrinnstruktur opprettholdes, når rådmannen bes om å legge frem en sak om en helhetlig fremtidig ungdomsskolestruktur i Arendal. Både i komitéen og i kommunens høyeste demokratiske organ, ble setningen om å opprettholde barnetrinnstrukturen nedstemt. Bystyret…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top