fbpx
skip to Main Content
HIS BYDELSSENTER:Et levende sentrum er ett av målene med å lage et bydelssenter på His. I dag fremstår området som en gjennomfartsåre og ikke så mye mer.

Bingoavstemming om His

Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti la forrige onsdag frem en tolv punkt lang liste med forslag til tilføyinger, i planprogrammet for His bydel i kommuneplanutvalget. Det fikk han langt på veg med seg kommuneplanutvalget på å vedta at skal inn i programmet før det legges ut til offentlig ettersyn. Det første punktet hans, et…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top