Annonse:
RULLENDE OMSETNING: Høyres Roar Gundersen Er Svært Opptatt Av At Bilfritt Sentrum Ikke Må Bety At Kollektivtransporten Flyttes Ut Av Sentrumsgatene I Arendal. Det Mener Han Vil Få Store Konsekvenser For Næringsdrivende I Bykjernen. Foto: Esben Holm Eskelund
RULLENDE OMSETNING: Høyres Roar Gundersen er svært opptatt av at bilfritt sentrum ikke må bety at kollektivtransporten flyttes ut av sentrumsgatene i Arendal. Det mener han vil få store konsekvenser for næringsdrivende i bykjernen. Foto: Esben Holm Eskelund

Advarer mot å effektivisere bort bybussen

Høyres Roar Gundersen ber politikere og fagfolk om å beholde buss til Arendal sentrum.

I et meningsinnlegg til Arendals Tidende i begynnelsen av mars ga bystyrepolitikeren klar beskjed om at det ikke er plystrende syklister som kommer til å  snu handelsutviklingen i Arendal sentrum. Bakgrunnen for at han går ut og slår et slag for kollektivtransporten i bygatene, er arbeidet som pågår i regi av fempartiene med gatebruksplanen for sentrum – mer kjent som «bilfritt sentrum»-planen.
–Vi må ha busser inn i Arendal sentrum, sier Gundersen til Arendals Tidende.

Busstasjon i Barbu
Fagfolk har i forbindelse med forarbeidet til gatebruksplanen ytret ønske om en bedre og mer effektiv kollektivtrafikk i Arendal. Det sees i sammenheng også med ATP-arbeidet, en areal- og transportplan for arendalsregionen, der det blant annet er luftet en idé om å slippe kollektivtrafikken inn gjennom tunnelen mellom Torvet og jernbanestasjonen i Barbu, alternativt sprenge en ny tunnel for kollektivtrafikk eller å legge en bussterminal i fjell like ved sentrum. Gundersen liker svært dårlig en løsning som flytter bussens hovedknutepunkt vekk fra sentrumsgatene.
–De som skal bo i blokkene i Barbu trenger jo bare å ta heisen ned og sette seg i bilen og kjøre til Harebakken eller Stoa, sier han som et bilde på viktigheten av at folk kan komme seg inn i bykjernen med kollektivtrafikk.

Les også: Den grønne drømmen

Bryter med ideen
–Dette er jeg sterkt imot. Bussene hører hjemme i sentrum, sier Gundersen.
Han mener det er feil spor på å fjerne bussene fra sentrum selv om det skulle bli mer effektivt. Gundersen mener å at å fjerne bussene fra indrefileten av Arendal er det samme som å bryte med målet om å skape mer liv i gatene i byen. For handelsnæringen skjer det ting med omsetningen mens folk venter på å stige på og når de går av bussene inne i sentrum, mener Gundersen. Foruten å være bystyrepolitiker er han selv næringsdrivende innehaver av en bokhandel på Arena-senteret.

Feil retning
Før valget i 2015 gikk daværende ordførerkandidat Robert C. Nordli ut med Arbeiderpartiets ønske om å skape mer liv i byen og få bukt med tomme lokaler. Om gatebruksplanen for sentrum skulle ende med ideer om å fjerne kollektivtransporten i tillegg til parkeringsplasser på gateplan er han svært bekymret. De siste tiårene har utfordringen vært at færre og færre trenger å dra inn til byen for å få tak i tingene de vil kjøpe. Frykten hans er at fempartienes ønske om å sette Arendal på kartet som landets første bilfri by vil føre til negative konsekvenser for både handelen og folkelivet. Han trekker frem at busser riktig nok er store kjøretøy i trange gater, men at det faktisk er størrelsen på disse som sørger for å transportere mange til sentrum.

Litt beroliget
Etter det første møtet i adhoc-utvalget for gatebruksplanen i starten av mars er imidlertid Gundersen mer beroliget. Han tviler på om bystyrets flertall vil være med på å vedta en løsning som kaster kollektivtrafikk og drosjer ut av sentrumsgatene. Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti er en av flere i utvalget som ser på hvordan gatene i Arendal skal brukes i fremtiden og klart sier ifra.
–Jeg kommer i alle fall aldri å gå inn for å fjerne bussen fra byen, sier han.