fbpx
skip to Main Content

Willumstad

Prinsipielt er Venstre for en bærekraftig utbygging, dvs. konsentrert i sentrum og i bydelssentra langs kollektivaksen. Samtidig ønsker vi å bevare friluftsområder nær der folk bor.

Dette har vi også nedfelt i vårt program.

Den store områdeplanen for His bydelssenter ble i kommuneplanutvalgets møte, onsdag 26.august, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Willumstad er uten sammenligning det området i planen som har vært mest omdiskutert. Velforeningene på Willumstad og His har kjempet en iherdig kamp for at den siste grønne lungen i deres nærområde skal bestå urørt også for kommende generasjoner. Den kampen har nå båret frukter.

Det som særlig har vært deres bekymring er at en utbygging av 500-600 nye boliger, som har vært skissert, vil rasere grøntarealer og verdifullt kulturlandskap, samt at det vil medføre en formidabel trafikkbelastning.

Denne bekymringen deler Arendal Venstre med dem.

Vi er derfor takknemlig for at det ble et enstemmig vedtak i kommuneplanutvalget for Venstre, Høyre og KrF sitt forslag om å tilbakeføre de ubebygde områdene av Willumstad til LNF-formål.

 (LNF:Landbruk, natur- og friluft)

Som sagt så var Venstre det eneste partiet som tok til orde for dette da saken var oppe til behandling første gang 3.desember i fjor. Initiativet vårt skapte forargelse, særlig hos Arbeiderpartiet.

AP har gjennom de siste fire årene gjentatte ganger tatt til orde for at en utbygging på Willumstad må komme i gang. Av den grunn er det desto mer gledelig at partiet omsider har snudd og tatt til fornuft!

Med dette vedtaket er et verdifullt rekreasjonsområde på Hisøy,( med kommunens tettest utbygde areal), bevart for dagens innbyggere og kommende generasjoner.

Cathrine H. Hall

Medlem av kommuneplanutvalget.

Back To Top