fbpx
skip to Main Content

Vil Senterpartiet samarbeide med MDG og Rødt i Agder?

Senterpartiet var i sommer tydelige på at det er uaktuelt for dem å inngå i regjeringssamarbeid med Rødt og MDG. Det er veldig bra, men kan denne garantien også gis på fylkesnivå?

Før landsmøtet til Senterpartiet rykket Fagforbundet, partiets største bidragsyter, ut og advarte mot ikke å søke samarbeid med venstresiden lokalt. MDG og spesielt Rødt ligger an til å gjøre et godt lokalvalg. Det betyr at et eventuelt flertall for den tradisjonelle venstresiden i Agder sannsynligvis bare er mulig med støtte fra enten Rødt eller MDG, muligens også begge. Dersom Senterpartiet lytter til truslene fra Fagforbundet, betyr det at Rødt og MDG gis makt og innflytelse i Agder, med Senterpartiets støtte.

Dersom Senterpartiet anser Rødt og MDG som naturlige samarbeidspartnere etter fylkestingsvalget i høst, er det en avklaring partiet bør gjøre raskt. Partiene representerer den radikaliseringen som skjer på norsk venstreside. Det mangler heller ikke på eksempler fra byer og kommuner hvor Rødt og MDG har en hånd på rattet. Erfaringen fra disse viser at selv om Rødt og MDG er juniorpartnere, så har partiene meget dyktige forhandlere som sikrer viktige gjennomslag og dreier politikken i en markant sosialistisk retning.

Vi kan bare se til Bodø, der Rødt sitter med varaordføreren, og hvor eiendomsskatten for mange er blitt doblet. Eller Oslo, hvor MDG er en del av den styrende koalisjonen med Rødt som støtteparti. Der fjernes parkeringsplasser til både bedrifter og privatpersoner, og kommunen driver en ideologisk kamp mot private velferdstjenester. Et samarbeid på venstresiden betyr nettopp å være mer opptatt av hvem som driver velferdstjenestene heller enn de som bruker det. I Oslo er resultatet av millioner av skattekroner går til å re-kommunalisere sykehjem, fremfor å bruke de pengene på å gjøre tilbudet til de eldre bedre.

For Høyre står alltid innbyggerne i sentrum. Vi er mest opptatt av å sikre et best mulig tilbud til de som bor i fylket ved å føre og, innbyggerrettet politikk. Attraktive lokalsamfunn og et næringsvennlig ja-fylke, grønne transportløsninger, en bedre og mer kunnskapsrettet skole, samt velferdstjenester som setter innbyggernes behov først er Høyres viktigste saker i denne valgkampen.

Gjennomslag for disse sakene er viktigere enn de ideologiske blokkene i rikspolitikken. At Senterpartiet også anser det som viktig med gjennomslag for politikken sin lokalt er åpenbart, men spørsmålet er i hvor stor grad denne politikken finner naturlige kompromisser med Rødt eller MDG. Høyre og Senterpartiet har lokalt hatt gode samarbeid til det beste for innbyggerne i flere kommuner og fylker. For Høyre er politikken det viktigste, og det vil derfor være naturlig å diskutere eventuelt samarbeid med også med Senterpartiet i Agder etter valget, men det er uaktuelt at det samarbeidet skal inkludere Rødt.

Senterpartiet hevder selv at de ikke er et sosialistisk parti. Det håper jeg innbyggerne i Agder også vil kjenne på kroppen etter valget. For Høyre er det ingenting i veien for å samarbeide med Senterpartiet på fylkestinget i Agder. Da er vårt ønske at Senterpartiet er mer lojale til egen politikk og egne velgere enn de er til Mette Nord og Fagforbundet.

Arne Thomassen, fylkesordførerkandidat, Agder Høyre

Back To Top