fbpx
skip to Main Content

Vi må vende oss til tomme butikklokaler

BYUTVKLING:

Senest ved at man betegnet gågata som «Konkursgata». Denne gangen også med harde krav om handling rettet mot kommunens planutvalg og politikere generelt. Men har man ikke selv lagt grunn laget for dette?

Det er selvfølgelig ikke ideelt at byens gater tappes for detaljhandel. Som jeg har skrevet om i en rekke innlegg, burde folk sette mye større pris på de koselige gatene og småhandelen. Men saken er at vi her ser resultatet av nasjonale trender og bevisste lokale valg.

Nedgangen i sentrumshandelen startet på slutten av 1990-tallet da man for alvor begynte å etablere kjøpesentre og storhandel utenfor Arendal sentrum. Som leder av handelsstandsforeningen den gang kjempet jeg en innbitt kamp mot dette – til ingen nytte. Politikere, næringsaktører og innbyggere ønsket sterkt denne utvidelsen av tilbudet.

I dag har Arendal kommune et varetilbud som er mange ganger større enn for tjue år siden. Dette har man ønsket og valgt. Da kan man ikke kreve kortsiktig handling mot tomme butikklokaler. Vi kan ikke åpne kommunale butikker! Men vi kan tilrettelegge for private aktører gjennom ny bruk av byen, slik byplanleggere i kommunen gjør med Byplan 2023.

Byen vil ikke klare å gjenopprette sin rolle innenfor tradisjonell handel. Vi må rett og slett vende oss til tomme butikklokaler, både i byen og på kjøpesentrene utenfor byen. Samlet tilbud, kjedemakt og konkurranse sørger for stadig raskere utskiftninger. Men mulighetene for ny bruk er flere. Byen vil alltid være et samlingssted. Økt bosetting og revitalisering av bygårdene vil gi grunnlag for andre konsepter. Samtidig er AMFI Arena en meget levende bydel med en rekke butikker som sikrer stor byhandel. Vi må derfor heller fokusere på byens totale handel og ikke på tomme butikklokaler. AMFI Arena skaper tross alt muligheter for næring ute i bygatene.

I denne sammenheng synes jeg Arendal Sentrum AS og leder Hanne Gulbrandsen gjør en kjempegod jobb med å friste innbyggerne til å bruke byen som alternativ arena, enten for handel eller opplevelse. Vi må opprettholde fokus på byen som møteplass. Selv om det ikke gir drift i alle lokaler, så sikrer det et levende sentrum. Politikere skal planlegge for byen, men det er gårdeiere og næringslivet som må fylle lokalene på gateplan. Det legges opp til en kraftig økning i bosettingen i og rundt sentrum, men jeg tror ikke dette vil gi økt tradisjonell handel. Til boligene hører nemlig parkering i kjeller og veien til kjøpesentrene blir kort.

Vi er derfor nødt til å se på en ny sammensetning av byens innhold og ikke ensidig fokusere på utskiftninger og tomme lokaler. Alt baserer seg jo på hvor innbyggerne og kundene i Arendal selv ønsker å ferdes!

Roar Gundersen Bystyret Arendal Høyre

Back To Top