fbpx
skip to Main Content

Vi må skape morgensdagens omsorg nå

Vi trenger flere plasser for heldøgns omsorg. Vi trenger trolig også et annet innhold. Det går ikke an å planlegge morgensdagens heldøgnsomsorg uten samtidig å tenke på innhold og dimensjonering av de hjemmebaserte tjenestene. Dette er siamesiske tvillingtjenester, det den ene gjør spiller inn på den andre. Ser vi oss tilbake så er det oppbygging av de hjemmebaserte tjenestene som har vært den aller største satsingen. I dag er budsjettet til hjemmebaserte tjenester like stort som for de 10 heldøgns institusjonene som vi har. Den satsingen som er gjort de siste 10-20 årene har uten tvil medvirket til at folk med stadig større hjelpebehov har kunnet bo hjemme.

 

 Arendal kommune har i dag ingen konkret plan for hvor og hvordan heldøgns omsorgstilbud skal gis de neste 15 årene. Arendal arbeiderparti mener at det er på tide å starte en planlegging av framtidens omsorgssenter. Nedenfor skisser vi noen innspill til det videre arbeid.

 

Det må konkret tenkes på hvilke tomter som kreves for morgensdagens omsorg. Vi har bygget våre omsorgssentra på altfor små tomter. Det betyr at det i dag er begrenset eller ingen plass til utvidelser. Et mulig unntak er Myratunet, her kan det kanskje bygges ut til å betjene flere.  I tillegg til å bygge ut noen av de etablerte sykehjemmene så må vi sikre oss en tomt til morgensdagens omsorgsbygg. Det må være en riktig stor tomt. Det nye omsorgssenter bør få sin grunnstein lagt i 2019 og så bør det bygges sten for sten på 20-tallet. Foreløpig tror vi at Saltrød terrasse ville være det mest egnede sted. Men vi skal heller ikke utelukke Fløyheia. Det ville vært et fantastisk sted for morgensdagens omsorg, med utsikt utover byen og Galtesund, spørsmålet er om stedet er stort nok.

 

Det må tenkes nytt om hvilke tjenester morgensdagens eldre vil trenge, det må tenkes på hvordan vi kan få til en spleis når det gjelder hvem som skal eie omsorgsboligene. Trolig bør den enkelte bruker i større grad eie sin egen omsorgsbolig. Da ville kommunen kunne konsentrere seg mer om å drive gode tjenester enn å være eiendomsutviklere. Kommunen må gå i spissen med å lage gode konsepter der privat kapital og kommunal kapital møtes i trygg sameksistens.

 

Vi trenger etter alt å dømme et par år på et godt planarbeid. Det som her skal utformes vi legge vesentlige føringer på kommunens økonomi i 20-40 år framover. Roligheten skole må uansett bygges først . Vi må koble mange aktører inn i planleggingsarbeidet. Vi må skape en arena der frivillige organisasjoner, brukere, framtidige brukere og andre aktører møtes. De gode erfaringene med hverdagsrehabilitering må det bygges videre på, den ideen om en demenslandsby kan det sikkert også hentes inspirasjon fra. Ideer knyttet til Medborgerskap og Med hjerte for Arendal må stå sentralt. Ap mener at å lede denne prosessen blir en hovedoppgave for helse og omsorgskomiteen i perioden som kommer. Alle partier må delta i dette viktige arbeidet.

 

I 1999 var det økonomisk krise i kommunen. Det var da ordfører Alf-Eivind Ljøstad (KrF) overtok med Tone Midtun (Ap)  som varaordfører. Nettopp fordi kommuneøkonomien var så dårlig så startet de to nevnte ordførere en omstrukturering av omsorgstjenestene. Vi fikk i den perioden bygget om en rekke aldershjem til bo- og omsorgssentra, vi fikk bygget to demenssentra og lagt grunnlaget for to nye sykehjem, Plankemyra og Myratunet. I dag er situasjonen på mange måter lik. Vi trenger et nytt løft. Og det må planlegges nettopp når økonomien er skral. Dette kan være et godt utgangspunkt.

 

Atle Svendal, Arendal arbeiderparti, 3. kandidat

Robert C. Nordli, ordførerkandidat

Back To Top