fbpx
skip to Main Content

Vi trenger en innbyggerreform i Arendal!

Mulig dette ikke er riktig begrep, men jeg jeg fant ikke noe bedre.

Etter fire år i Bystyret, sitter jeg med en klar oppfatning av at det er et stort behov for å finne flere uformelle møteplasser mellom innbyggere, administrasjon og politikere.

Ikke for at man skal skjelle ut hverandre, som dessverre oppleves i sosiale medier, eller at det blir saksbehandling rett over bordet.

Målet må være å få til samlinger der vi snakker sammen, lytter til hverandre, informerer, stiller spørsmål, og med det skaper større forståelse for hvordan ting er som de er.  Da kan vi alle lære av hverandre.

Jeg opplever at innbyggere sitter med mange spørsmål om hvorfor ditt og hvorfor datt. Hvorfor valgte dere akkurat «den løsningen»? Hvorfor er rutinene slik, hva er årsaken til at dette tar så lang tid?

Vi har gjort noen erfaringer om både gode og dårlige prosesser i denne perioden.  Det må vi lære av.  Vi må sammen bygge en sterkere kultur for åpenhet og trygghet for å snakke sammen om saker vi er uenige og enige om. Vi må gi hverandre rom til å forklare og informere, og kanskje få avklart noen forventninger.

Hvis vi greier å få til dette, tror jeg vi kan forebygge både adskillig frustrasjon og oppgitthet. Det må være administrasjonens ansvar, sammen med politikere, å sørge for at slike samlinger blir en del av den strategien vi har for å møte innbyggere.

Hvordan dette skal se ut, vet jeg ikke helt. Her må flere tenke sammen. Det er tradisjon for å invitere til folkemøter når det er helt spesielle saker, og folk har vært med i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Det er bra.

Jeg tenker  nok mer at det lages til samlinger innen ulike tema, for eksempel at bystyrets komiteer står for to samlinger pr år, eller at fagområder som klima & miljø, samferdsel, byggesaker, osv  er overskrift.  Det trenger ikke være noe kontroversielt, men vi bygger en åpenhets- og informasjonskultur som jeg tror innbyggerne vil være tjent med., og jeg tror vi blir bedre politikere også.

Det er ikke alle som er bekvem med å ta kontakt med enkeltpolitikere eller kommunens administrasjon.  Da kan det være enklere å delta på et møte, der det snakkes sammen på en uformell måte, likevel innenfor en tydelig ramme og med interessant innhold.

KrF ønsker å bidra til at kommunen og politikere blir bedre på åpenhet, informasjon og relasjon. Vi tror det er på den måten vi best kan bygge tillit og medvirkning, og dermed sammen ta ansvar for at vi har en god kommune å bo i.

 

 

Back To Top