fbpx
skip to Main Content

Vi må stille krav om et friere arbeidsliv

På onsdag var det arbeidernes internasjonale kampdag, en av Norges mest sentrale høytidsdager uten religiøs tilhørighet. Arbeiderbevegelsen som i sin tid kjempet gjennom tredelingen «8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile» har spilt en sentral rolle for maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i dagens regulerte marked. Gode avtaler for arbeidstakere er ikke bare viktig for arbeiderne selv, men også for å opprettholde et fredelig og progressivt samfunn. Allikevel vil jeg påstå at sosialdemokratiet ikke er den beste måten å oppnå dette på.

Sebastian Damgaard, leder for Liberalistisk Ungdom i Agder. Pressefoto

Under årets 1. Maitog kunne man se Arendalitter bære faner med slagord som “Profittfri velferd”, “Forby bemanningsbyrå” og “6 timers arbeidsdag nå!”. Takket være arbeidernes beviselige kompetanse og nøyaktighet har norske produkter fått høy status på det internasjonale markedet, noe som har gitt oss en konkurransefordel og gjør at vi kan selge produktene våre til en høy pris. Det er verdt å nevne at denne konkurransefordelen er betinget, og at statlig økende krav om fast ansettelse og lovpålagt 6 timers arbeidsdag kan bety kroken på døra for næringer med små marginer. En slik utvikling vil ikke tjene noen, og arbeidere som må sies opp vil tape mest.

Debatten har likevel noen lyspunkt, og det er helt klart rom for endringer i norsk næringsliv som kan gagne både arbeidere og arbeidstakere. Jeg snakker her om å tilrettelegge for en friere konkurranse og redusere utgifter som arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt og skyhøye pensjonsutbetalinger i det offentlige. I offentlig sektor utgjør i snitt arbeidsgiveravgiften og pensjonsutbetalingene så mye som 34% av lønnsutbetalingene. Hvis du har pensjonsordning gjennom KLP er pensjonsutbetalingene av lønna opp mot 20% alene. I privat sektor går tilsvarende 16% av arbeidstakernes lønn til pensjonsutbetalinger og arbeidsgiveravgift. Om vi kan spare inn dette, vil det være mulig å finansiere de økte administrasjonskostnadene ved avtalt 6 timers dager på arbeidsplassen, forutsatt at man er villig til å gå ned noe i lønn. Dette kan være aktuelt for de som ønsker å prioritere fritid eller de som er lei av pengejag.

Jeg er overbevist om at de beste arbeidskontraktene skapes i private bedrifter gjennom et fritt marked, hvor konkurransen er høy og arbeidsledigheten lav. Kun i det frie markedet kan det skapes en maktbalanse som speiler tilbudet og etterspørselen, og som forhindrer at store summer penger forsvinner inn i et ansiktsløst byråkrati hvor eierskap er fraværende.

Ikke la Staten få bestemme når folk skal arbeide eller hva slags stillingsprosent de skal ha. Det som oppleves befriende for noen, kan føles som et fengsel for andre. Liberalistene vil gi alle individer muligheten til å styre mest mulig over sitt eget liv så lenge det ikke er til hinder for andre. Med økt frihet og personlig ansvar kan vi føre makten tilbake til individet, tilbake til deg.

Sebastian Damgaard Leder for Liberalistisk Ungdom i Agder

Back To Top