fbpx
skip to Main Content

Vi krever rettferdig pensjon

Fagforbundet har 113 000 pensjonistmedlemmer. Disse er også medlem i Pensjonistforbundet.

Informasjonen om at pensjonister i snitt får ei krone mer per dag å rutte med, er veldig skuffende. Det betyr at landets alderspensjonister heller ikke i år får økt kjøpekrafta si og at forskjellene mellom pensjonister og lønnsmottakere øker.

Pensjonistene i landet har det godt. Det skulle bare mangle. De fleste av dagens pensjonister har vært i jobb siden de var unge. De har spart til sin egne pensjon gjennom faste trekk i inntekten i alle år. Mens arbeidsgiver på sin side har betalt inn for at alle skal kunne ha et anstendig liv og god livskvalitet etter at yrkeskarrieren er over.

Pensjonistene kan ikke sitte stille og godta at politikere bestemmer over hodene deres hva de skal få i de årlige oppgjørene.

Vi vil også ha vår rettferdige del av landets økte nasjonalinntekt. Det handler om både rettferdighet og om økonomien vår. Vi krever å få økt kjøpekraft på linje med andre grupper.

Strømmen blir dyrere for pensjonistene også. Pris på mat, husleie og andre varer øker. Egenandelene på ulike tjenester stiger for pensjonister så vel som for resten av befolkningen. Under denne regjeringa har det blitt en dramatisk økning av bompenger og direkte avgifter.

Pensjonister har behov for samme vekst i realinntekt som alle andre. Pensjonister med en anstendig inntekt er med på å holde samfunnshjula i gang. De handler gjerne i nærmiljøet sitt, de bruker penger på kafeer og aviser, teater og reiser, treningssentre og andre aktiviteter. Mange er frivillige i ulike organisasjoner, og ikke minst er mange «frivillige» i egen familie. Pensjonister og andre som ikke lenger er i arbeid, spiller en viktig rolle i samfunnsmaskineriet.

Som tillitsvalgt for pensjonist- og uføremedlemmer i Fagforbundet Agder stiller jeg meg bak Pensjonistforbundets krav om at pensjonene skal øke på linje med lønnsveksten. Vi krever også reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret. Vi finner oss ikke i å bli umyndiggjort på grunn av alder eller sykdom.

Fem år med tap for pensjonistene er nok.

Jeg oppfordrer de som anledning til det å delta i demonstrasjonen foran Stortinget 6. juni klokka 12.00. Enten du er pensjonist eller ikke. Dette er også en kamp for framtidas pensjonister.

Av: Jan Rudy Kristensen, tillitsvalgt for alders- og uførepensjonister som er medlemmer i Fagforbundet Agder.

 

 

Back To Top