fbpx
skip to Main Content

Vi fortsetter yrkesfagløftet i Aust-Agder

 

Gro Bråten, gruppeleder Aust-Agder Arbeiderparti

Norge trenger i størrelsesorden 90.000 nye fagarbeidere i 2030. Vi ønsker å være i landstoppen når det gjelder kompetanse, kvalitet og gjennomføring i videregående opplæring. Aust-Agder er heldige, for vi har allerede mange ungdommer som ønsker en fagutdanning. Av høstens søkere til vg1 ønsket nesten 51.5 % seg en yrkesrettet utdanning. Det gjør de lurt i, for arbeidslivet trenger arbeidskraft med fagbrev.

Vi trenger flere læreplasser til alle ungdommene som søker fagutdanning. Posisjonen fortsetter derfor yrkesfagløftet fra i fjor. Det gjør vi ved bla å ha fokus på tidlig formidling til lærekontrakt. Pr 5. august i høst stod 306 elever uten lærekontrakt – over 60 % av ungdommen visste ikke når høsten kom, om de fikk lærekontrakt. De hadde gått en hel sommer og lurt på hva som kom til å skje, ville de få lærekontrakt eller ikke?  Det er lett å tenke seg at det gjør noe med motivasjonen til ungdommene. Skolene får nå et utvidet ansvar for elevene frem til de får lærekontrakt gjennom funksjonen formidlingskoordinator. Det fordeles en viss prosentsats ut til alle skolene utfra antall elever på yrkesfag på vg1 og vg2. Denne ressursen skal gå til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv for å sikre tidlig formidling. De kan invitere til speed-date med arbeidsgivere, lage møteplasser, kontakte nye arbeidsgivere, følge opp lærlinger: her er det mange muligheter. Formidlingskoordinatoren skal ikke erstatte innsatsen som gjøres innenfor faget yrkesfaglig fordypning, men komme i tillegg. Hele tankegangen må legges om når det gjelder arbeid med formidling; jobben må gjøres på våren og ikke høsten. Jeg er sikker på at også fagopplæringen ønsker å være med på å endre årshjulet når det gjelder formidling. Alle elever på vg2 yrkesfag skal vite før sommerferien hvor de skal møte opp ved skolestart. Posisjonen bevilget ressurser tilsvarende 150 % stiling fra høsten 2017 til arbeid med tidlig formidling.

Vi ønsker å styrke veilederen ute i bedrift. Fagopplæring er pedagogisk arbeid som har lang tradisjon i norsk arbeidsliv. Veilederens forutsetning for å gå inn i rollen som «mester» og det pedagogiske arbeidet dette krever, vil derfor være viktig både på kvalitet og gjennomføring. Vi har et ekstra ansvar for framtidens offentlige tjenester for barn, ungdom og eldre. Vi starter derfor et forsøk innen de offentlige lærefagene ved at det settes av 80.000 til å utvikle innholdet i et opplæringstilbud til veiledere for lærlinger. Utviklingsarbeidet bør skje i nært samarbeid med opplæringskontoret for offentlige fag, fagopplæring og andre aktuelle, og knyttes opp til Fagskolen. Opplæring og videreutdanning for yrkesfagene bør skje i regi av faglærte, og naturlig høre inn under tilbudet til Fagskolen.

Det er fortsatt en utfordring med for få læreplasser. Vi sørger for at de som ikke får læreplass kan få fullføre sin opplæring mot fagbrev gjennom ordningen fagopplæring i skole. I tillegg holder vi lovnaden fra samarbeidsavtalen til posisjonspartiene og dobler antall læreplasser i egen virksomhet ut fra 2014-talla. Innen 2020 skal vi ha 58 lærlinger; det er å gå foran med et godt eksempel. Nå må vi få statlige etater til å øke sin andel.

 

 

Back To Top