fbpx
skip to Main Content

Valgsalg: Høyre presser prisen på bestemor

POLITIKK:

Årets kommune- og fylkestingsvalg handler ikke bare om vår felles framtid og hvordan velferdssamfunnet skal utvikle seg de fire neste årene.

Det handler like mye om de som bygde landet. De som gav oss muligheter som de selv bare drømte om. Dette valget handler om mennesker, verdighet og en trygg alderdom.

De siste ti årene har det vært en kraftig vekst i antall private sykehjem i norske kommuner – som regel i regi av NHO og Høyre/Frp. Veksten har ikke skjedd fordi det er et folkekrav, eller fordi det er behov for det, men fordi blåblå politikere har satt seg som mål om at private, kommersielle selskaper skal kunne tjene penger på eldre. Dette skal skje – nesten uavhengig av om det blir dyrere og dårligere. Med kommunereformen i bakhånd, legger regjeringa opp til større markeder hvor private, kommersielle selskaper kan tjene store penger på eldres omsorgsbehov. Denne tankegangen er motstridende til Fagforbundets, som mener omsorg best ivaretas uten profitthensyn.

En omfattende rapport «Marketisation in Nordic eldercare», fra Sverige, viser at private, kommersielle sykehjem har færre ansatte, færre heltidsstillinger, flere timeansatte og det er lavere formell kompetanse blant de ansatte. De kutter både i bemanningen og kvaliteten for å tjene penger til eierne.

Fagforbundet har i motsetning til høyresiden en forståelse for at omsorg koster penger. For oss er beboerne og de ansattes vilkår førsteprioritet. De eldre er ikke til for at noen skal tjene penger og ta ut profitt på bakgrunn av deres behov. I motsetning til blåblå politikere, er ikke Fagforbundet for en ordning der skattebetalerne skal finansiere private investorers mulighet til å tjene penger på omsorg. Dersom en følger deres retorikk kan det virke som de er mer opptatt av å privatisere, enn å tilby et verdig omsorgstilbud.

Ideologien står seg ikke i møte med virkeligheten.

Godt valg!

Wenche I. Steen Fagforbundet Aust-Agder Seksjonsleder Helse og Sosial

Back To Top