fbpx
skip to Main Content

Uverdig populisme fra Arendal FrP

I en interpellasjon til bystyret 23. mai har Arendal FrP stilt spørsmål til ordføreren om han ønsker å innføre en bosettingsstopp for enslige mindreårige asylsøkere. Dette begrunner de med at denne gruppen ungdommer bidrar til økt kriminalitet og utrygghet i Arendal. Jeg kunne brukt sterke superlativer for å beskrive hva jeg mener om denne type argumentasjon. Men like sant som at det hvert andre år er valgkamp, så kommer FrP med en variant av «innvandrerkortet» for å tekkes sine kjernevelgere.

Interpellasjonen til FrP er i første rekke et bidrag til å sette ulike ungdommer i kommunen vår opp mot hverandre, men i tillegg til dette bygger den på alt annet enn fakta. Det er både skuffende og uverdig.

Arendal kommune har bosatt mange enslige mindreårige de siste årene. I komite for oppvekst har vi hatt jevnlig informasjon om hvordan dette arbeidet har gått, senest for 2 måneder siden. Om representantene fra FrP hadde fulgt med i dette møtet så hadde de visst at det går bra med de fleste av dem vi har bosatt i vår kommune. De går på skole, jobber, og er en del av lokalsamfunnet. Derfor er det trist at FrP synker så dypt i den politiske debatten at de stempler denne gruppen ungdommer som årsaken til ungdomskriminalitet i Arendal. Det er ikke bare trist. Det er fullstendig feilaktig!

Årsaken til at det har vært en del ungdomskriminalitet i Arendal sentrum den siste tiden har ingenting med de enslige mindreårige som er bosatt i Arendal kommune å gjøre. Det kan nok både enhetsleder i kommunen og politiet bekrefte. Det som virkelig er en utfordring for Arendal er alle de private barnevernsinstitusjonene som finnes hos oss. Her bor det ungdommer fra hele landet og fra kommuner som har kjøpt seg plasser i Arendal. Dette er ungdommer som bor i Arendal og som går på skole i Arendal, og således har vi som kommune et ansvar. Men de er bosatt i andre kommuner hvor hovedansvaret ligger.

Så hvis Arendal FrP virkelig ønsker å gjøre noe med «gjengkriminalitet» i Arendal så må man ta debatten om tettheten av private barnevernsinstitusjoner, ikke legge tunge stein til byrden for ungdommer som har nok av utfordringer fra før. Men å gå private aktører i sømmene er nok ikke aktuell politikk fra FrP, et parti som helst ønsker å privatisere all velferdsproduksjon.

Utspillet fra FrP er ikke overraskende, men det er dypt skuffende. Partiet som er tuftet på ideen om å sette grupper opp mot hverandre, fortsetter i sin vante tradisjon.

 

 

 

 

Back To Top